שער ידיעות נתניה וחדרה
החתונה בנתניה כפי שצולמה מהחלון
מלון קורונה
חדר המצב של השלטון המקומי