דנקר על הים  (צילום: יאיר שגיא)דנקר על הים  (צילום: יאיר שגיא)
דנקר על הים (צילום: יאיר שגיא)
(דנקר על הים (צילום: יאיר שגיא))
הוועדה לשמירת הסביבה החופית במינהל התכנון (ולחו"ף) סירבה לאשר את פרויקט "דנקנר על הים", הכולל הקמת בניין מגורים בן 26 קומות ברחוב דנקנר, שבמרכז נתניה, בקו ראשון לים.
בכך ביטלה הוועדה את החלטת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נתניה מלפני חצי שנה, בנובמבר 2017, לאשר את התוכנית להפקדה להתנגדויות.
הפרויקט אמור היה לקום ברחוב דנקנר 13, בחלקה שהיא ריקה כיום, כאשר בכל הרחוב בניינים בני 9-5 קומות.
בעלת הקרקע במתחם היא חברת "כתר להשקעות ופיתוח מפעלי תיירות", המיוצגת על ידי משרד עורכי הדין של הרב אברהם גוגיג.
"הוועדה, לאחר ששמעה את עורך התוכנית ומהנדס העיר נתניה, מחליטה לדחות את התוכנית המוצעת במתכונתה", נכתב בהחלטת הוולחו"ף, שהתקבלה לפני כחודש וחצי. "מדובר באיזור מגורים, והתוכנית המוצעת מציעה תוספת גובה ניכרת, מעבר להכפלת הגובה המאושר".
כבר באוקטובר 2010 דנה ועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית בהתנגדויות שהגישו בעלי דירות מרחוב דנקנר 11, ומרחוב ז'בוטינסקי המקביל, לתוכנית שכללה אז בניין בן 14 קומות בלבד.
"הוועדה סבורה, כי הזכויות המבוקשות בבניין זה הן מופלגות ביחס למיקום שלו בין מגרשי המגורים ברחוב ובסמוך אליו, ואינן עומדות בקנה המידה הנכון באיזור למבנה למגורים..." נכתב בהחלטת הוועדה דאז. "הוועדה על כן מחליטה, כי גובה הבניין לא יעלה על 11 קומות, כפי שיכול היה להיות מוקם, במקרה שהיה במקום בית מלון, על פי תוכנית מאושרת" הוסיפה הוועדה.
חרף החלטת הוועדה המחוזית, באפריל 2017 הגישה החברה היזמת לוועדת המשנה לתכנון ולבנייה בקשה להקמת בניין של 26 קומות בגובה 110 מטרים, לעומת 11 קומות בגובה 43 מטרים, הרף המרבי שאישרה הוועדה המחוזית.
את הבקשה ההיא אמנם דחתה ועדת המשנה, "בהתחשב בהמלצות הוועדה המחוזית לתוכנית מאושרת קודמת", אך כעבור חצי שנה, באוקטובר, אישרה אותה הוועדה בקשה מחודשת שהגישה החברה היזמת, אשר כללה גובה בניין של 98 מטרים. חודש לאחר מכן, בנובמבר, אישרה, כאמור, הוועדה המקומית את הפרויקט להפקדה להתנגדויות.
למרות התנגדויות מהנדס העיר, אבנר אקרמן, ונציגת הוועדה המחוזית, יהודית שמידט, הצביעו רוב חברי הוועדה בעד הפקדת התוכנית, לעומת יו"ר האופוזיציה במועצת העירייה, הרצל קרן, שהתנגד, וסגן ראש העירייה, חגי חדד (ש"ס), שנמנע.
הרצל קרן  (צילום: אסף פרידמן)הרצל קרן  (צילום: אסף פרידמן)
הרצל קרן (צילום: אסף פרידמן)
(הרצל קרן (צילום: אסף פרידמן))
"החלטתה הנכונה של הוולחו"ף לדחות את התוכנית תואמת לחלוטין את ההתנגדות שהובלתי בוועדות התכנון של נתניה", הגיב קרן, "הסביבה החופית בנתניה שייכת לכלל התושבים, וחשוב שכך יהיה גם בעתיד. כמי שהוביל וניצח במאבקים רבים בעבר, אמשיך לעמוד על המשמר למען העיר ותושביה".
יש לציין, כי פרויקט "דנקנר על הים" היה אחד הפרויקטים שנחקרו על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) במסגרת פרשת השחיתות בנתניה ("פרשה 255").
תגובת העירייה: "מדובר בבנייה שהיא בקו הראשון לים. הוועדה המקומית מצאה לנכון במקרים של איחוד מגרשים לאפשר בנייה תמירה יותר. במקום שני בניינים זה בצד זה, בנייה שתרכז את הזכויות של שני המגרשים למגדל אחד. כך מאפשרים חדירה של אוויר הים גם לבניינים המרוחקים יותר מהקו הראשון. מנוסח ההחלטה ניתן להבין שהוולחו"ף אינה תוקפת את הפרויקט לגופו, אלא מבקשת לעגן את העקרונות שיחולו על הבנייה לאורך כל חופי העיר, ואת זה נצטרך להציג בערר שהגיש היזם".