לפני כחצי שנה הגישה חברת הבנייה "טופ במרחבי השרון" בקשה לוועדת הבנייה המקומית בעיריית נתניה, לשנות את ייעוד הקרקע שברשותה. הקרקע, שנמצאת ברחוב הדקל שבשכונת קריית השרון, מיועדת לבניית 17 יחידות דיור צמודות קרקע, והחברה ביקשה לשנות את ייעודה לבניית שני מגדלים בני 25 קומות, עם 124 דירות.
מששמעו תושבי רחוב הדקל על כוונתו של היזם להגיש את הבקשה, הם פנו לוועד קריית השרון בבקשה כי ייצג אותם בוועדה המקומית, ויביע התנגדות לשינוי. הדיון הראשון נערך באוקטובר 2019, ואליו הגיעו נציגי הוועד ולא הורשו להיכנס. בדיון זה החליטה הוועדה לקבל את בקשתו של היזם, ולהמליץ על השינוי בפני הוועדה המחוזית.
כך, לטענת הוועד, ייראה האזורכך, לטענת הוועד, ייראה האזור
כך, לטענת הוועד, ייראה האזור
(צילום: פרטי)
תושבי קריית השרון דרשו לקיים דיון חוזר, מאחר שהבינו כי להחלטת הוועדה המקומית יש משקל כבד בשיקוליה של הוועדה המחוזית. הדיון הנוסף התקיים בנובמבר 2019, ואליו נכנסו נציגי הוועד, ושטחו את טענותיהם ואת התנגדותם. לאחר דיון זה החליטה הוועדה לקבל את עמדת התושבים, ולא להמליץ על שינוי ייעוד הקרקע.
בינואר 2020 הגישה חברת "טופ במרחבי השרון" עתירה מינהלית נגד ועדת הבנייה המקומית בעיריית נתניה, ונגד שלושת נציגי ועד קריית השרון: גיא שחר, מורן גנון ורועי טורונג'ה. בעתירה ביקשה החברה לבטל את החלטת הוועדה המקומית שהתקבלה בדיון השני. בנוסף טוענת החברה, כי ועד קריית השרון לא נבחר כגוף מייצג של התושבים, ולא היה לו כל מעמד חוקי להופיע בפני הוועדה המקומית.
השבוע, יצא ועד קריית השרון בקמפיין גיוס המונים, כדי לקבל תמיכה רחבה שתאפשר לוועד להשיב לעתירה. "אם לא נשיב לעתירה, ייתכן שהיזם יקבל את מבוקשו", אומר גיא שחר, יו"ר ועד קריית השרון. "חשוב לציין כי אם כך יהיה, קיימת אפשרות שבה 25 הקומות יגדלו ל-32 קומות ול-160 דירות, מכיוון שאחרי שההחלטה מאושרת, ניתן להגדילה ב-30%".
שחר מדגיש את חשיבותו של המאבק, ואומר כי "עתירה זו, אם תתקבל, עלולה לפתוח פתח ליזמים להגיש עתירות מעין אלה, ובכך להרתיע תושבים מלמחות נגד פגיעה באיכות חייהם. העתירה הוגשה גם נגדנו, אזרחים שמנהלים מאבק חוקי, מה שאומר שנצטרך לשכור עורך דין ולהשיב על העתירה. כמו כן, יכול להיות גם תרחיש שבו נצטרך לשאת בהוצאות המשפט".
"גייסנו כסף מתושבי רחוב הדקל, שכמובן תומכים מאוד בנו ובמאבק, ואנו נשמח שעוד תושבים מקריית השרון יתמכו", אומרת מורן גנון, חברת הוועד. "צריך להבין שזהו מאבק חשוב, כי אם שינוי ייעוד הקרקע יאושר, יהיה כאן תקדים לעוד קבלנים לעשות זאת, וכך קריית השרון עלולה להפוך לשכונה עם מגדלים רבי-קומות, דבר שמנוגד לאופייה ולסגנונה של השכונה".
חברת המועצה, טלי מולנר, שחברה גם בוועדת הבנייה המקומית, הביעה צער על החלטת "טופ במרחבי השרון" לעתור נגד תושבים: "כחברת הוועדה, התנגדתי לשינוי ייעוד הקרקע, כך שאני סבורה שלא זו בלבד שהמאבק חוקי, הוא גם צודק, ואני מחזקת את ועד קריית השרון. אלה אזרחים בעלי משפחות, שעובדים קשה לפרנסתם, וזה עצוב שהוגשה נגדם עתירה. אם הקבלן רוצה לפתוח בהליך משפטי, הוא יכול לעשות זאת מול הרשות המקומית, ולהשאיר את ועדי השכונות בצד. הם מייצגים את הציבור נאמנה, ועושים זאת בהתנדבות ועל פי חוק".
עו"ד מיכה גדרון, המייצג את חברת "טופ במרחבי השרון", מסר: "העתירה לא הוגשה נגד התושבים, אלא נגד הוועדה המקומית אשר קיבלה החלטה לא חוקית בהליך שנוגד את חוק התכנון והבנייה. הסיבה לכך שהתושבים צורפו כמשיבים לעתירה היא משום שהחוק מחייב לצרף את כל מי שהיה צד להליך הנתקף".