בעקבות משבר הקורונה ביקשה עיריית נתניה הלוואה בגובה מאה מיליון שקלים. חברי המועצה התבקשו להצביע על כך במייל ולאשר את בקשת ההלוואה.
(מרים פיירברג-איכר (צילום: אסף פרידמן))
הבקשה הוגשה על רקע ההשלכות הכבדות מהתפרצות מגפת הקורונה אשר נוגעות לתחום הבריאות והכלכלה העירוניים. עולה חשש כי המגפה תשפיע על פעולות העירייה ועל יכולתה לספק כנדרש את השירותים לציבור.
לאחר שהעירייה אישרה דחיית תשלומי ארנונה ומשום שאין צפי למועדי סיום המשבר וזמן ההתאוששות הכלכלית לאחריו, הגישה העירייה את הבקשה לקבל את ההלוואה.
גורמים בעירייה הסבירו כי הסכום שיגויס ישמש אך ורק לצורכי התפעול השוטף ולצרכים חיוניים נדרשים.
מהעירייה נמסר: "עיריית נתניה כמו כל גוף ציבורי אחר צריכה להתנהל בצורה שקולה ואחראית. אנו מנהלים את המשבר במספר חזיתות על מנת להבטיח את השירותיים העירוניים לרווחת התושבים ולשמירה על בריאותם. בנוסף למכלול השירותים הניתניים לתושבים באמצעות אגפי העירייה השונים, יש את ההיבט הכלכלי-פיננסי של העירייה שמצריך ניהול ומנהיגות אחראית עם צעדים מדודים ונכונים.
"לאור ההנחיות השונות והרצון לתת מענה לתושבי העיר ולעסקים הפועלים בה ומתוך הבנה שחלק מההכנסות לכל הפחות ידחו בעת הזאת במספר שבועות ואף חודשים אנו צופים כי ייתכן ויהיה קושי תזרימי. לאור זאת אנו פועלים להשלים את התזרים באמצעות הלוואה. מטרת ההלוואה הינה לסייע לתזרים המזומנים וכדי לתת שירותים חיוניים לעיר ולתושבים, אין מדובר בפרויקטים חדשים. אנו מקווים שהממשלה תעניק שיפוי לרשויות המקומיות".