לא עוזבים את העיר: חודש וחצי עברו מתחילת שנת הלימודים, אך 21 תלמידים מנתניה טרם התחילו את לימודיהם. התלמידים, בוגרי כיתה ו', מעוניינים ללמוד במגמות שאינן קיימות בתחומי העיר, כגון מגמת קיימות וחקלאות ומסלול מדעי-הומניסטי. לפני תחילת שנת הלימודים שלחו מכתב למינהל החינוך בעיר, כדי לקבל אישור ללימודי חוץ בכפר הנוער עתיד-רזיאל בהרצליה, שבו מוצעות המגמות המבוקשות על-ידם, אך סורבו באופן גורף.
בשבוע שעבר הגישו הוריהם עתירה נגד עיריית נתניה ונגד משרד החינוך, בדרישה לשנות את ההחלטה.
לדבריו של מיקי שוהם, אביו של אור, בוגר כיתה ו' בבית הספר אילן רמון, המעוניין ללמוד בעתיד-רזיאל במסלול חקלאות אורבנית, מכתבי שלילת הבקשה היו מזלזלים ולא מותאמים לנימוקיהם האישיים של התלמידים.
התלמידים והוריהם מוחים מול העירייה. לטענתם סורבו באופן גורף | צילום: אלבום פרטיהתלמידים והוריהם מוחים מול העירייה. לטענתם סורבו באופן גורף | צילום: אלבום פרטי
התלמידים והוריהם מוחים מול העירייה. לטענתם סורבו באופן גורף | צילום: אלבום פרטי
(התלמידים והוריהם מוחים מול העירייה. לטענתם סורבו באופן גורף | צילום: אלבום פרטי)
"כל ההורים קיבלו את מכתב השלילה באותו היום בדיוק, ובחלק מהמקרים מכתב עם שם של תלמיד אחד נשלח לתלמיד אחר", אומר שוהם. "מה שמעיד על זלזול בוטה בבקשות. לאחר הסירוב של מינהל החינוך לתת לאור ולחבריו אישור ללימודי חוץ, איפשר המינהל להורים לעתור למחוז תל אביב של משרד החינוך, אך גם שם סורבו העתירות באופן גורף, אחיד, באותו הנוסח ובאותו הזמן".
שוהם מספר, כי בפגישה שקיימו ההורים עם ראש מינהל החינוך בעיר, טובה דולב, הם נתקלו לטענם "ביחס מזלזל, מתנשא ומתעלם מהצרכים שאנו מכירים. הציעו לנו איזו תוכנית פלסטר, שבמסגרתה ימציאו תוכנית לימודים שלא קיימת בעיר עם תנאים שלא קיימים בעיר. מה שלא הצליחו לעשות בארבע קדנציות, נדמה להם שירימו ביומיים, אחרי ששנת הלימודים כבר התחילה וכל בתי הספר מלאים".
עקב העובדה שניסיונות ההורים והתלמידים לקבל אישור ללימודי החוץ עלו בתוהו, הגישו 18 מהם עתירה באמצעות עורך הדין דוד מנע. העתירה הוגשה נגד עיריית נתניה ונגד משרד החינוך. בעתירה צוין, כי התלמידים, שכל אחד מהם נמצא ראוי ומתאים ללמוד בכפר הנוער, ושעמדו כולם בדרישות הסף הפדגוגיות של כפר הנוער ואף התקבלו ללימודים בו, הגישו במועד הנדרש את בקשותיהם המנומקות היטב, והמתייחסות לטעמים ולסיבות שבעטיים הם מעוניינים ללמוד בכפר הנוער. עוד צוין, כי אף שכל בקשה היתה שונה במהותה, תשובת הסירוב מטעם העירייה ומשרד החינוך היתה אחידה, זהה ולקונית לכל התלמידים, ולא כללה התייחסות אישית לנסיבות ולנימוקים השונים העומדים מאחורי כל בקשה.
על פי העתירה, כלל מכתב הסירוב האחיד של העירייה את הנימוק, שעל-פיו, העירייה נדרשת לפעול להגנה על מקורות כלכליים הכרחיים, ומכאן שהעירייה דואגת בראש ובראשונה לתקציבה, תוך גילוי אדישות והתעלמות בוטה כלפי צורכי התלמידים.
בתשובת משרד החינוך לתלמידים, נטען, כי "החלטת משרד החינוך היא סופית ואינה ניתנת לערעור נוסף", דבר שעל-פי העתירה יש בו מן הניסיון לרפות את ידי התלמידים והוריהם ולגרום להם לוותר. עוד צוין בעתירה, כי בשנים קודמות אושר לתלמידים מנתניה, לרבות קרובי משפחה של העותרים עצמם, ללמוד בכפר הנוער כתלמידי חוץ, וכי בקשותיהם של תלמידים אשר ביקשו ללמוד במסגרות דתיות, כמו אולפנות וישיבות מחוץ לתחומי נתניה, אושרו בשנת הלימודים הנוכחית, שהן זהות במהותן לבקשת העותרים שנשללה.
העתירה ממשילה את התלמידים העותרים לגוליבר בארץ הענקים - עומדים חסרי אונים ומנופפים בבקשותיהם אך בלי הועיל, כשמנגד עומד, כך לשון העתירה, "מנגנון משומן של המשיבות, אשר מתעלם מזכויותיהם ומבקשותיהם הסבירות".
העתירה גורסת, כי העירייה ומשרד החינוך פוגעים בזכויותיהם הבסיסיות של התלמידים, כמו גם בחופש הבחירה שלהם, המוקנה להם על פי חוק במצב שבו אין מגמה מתאימה להם בעירם.
העותרים דורשים מבית המשפט להורות לעירייה ולמשרד החינוך לבטל את אי-מתן האישור ללימודי חוץ לעותרים, ולאפשר לאלתר את רישומם בכפר הנוער.
שוהם מסר: "ההורים יותר ממוכנים לשבת עם ראש העירייה ולמצוא דרך אלגנטית לסגור את הסיפור בלי רעש נוסף, שנוצר כי מראש הופגנו כלפי התלמידים התעלמות ויחס מזלזל. אנחנו מקווים שזה ייגמר, ונוכל למשוך את העתירה ולסיים את הסיפור יפה, אולם ההורים נחושים ללכת עד הסוף".
מעיריית נתניה נמסר: "התלמידים פנו לעירייה, בבקשה להירשם כתלמידי חוץ בעתיד-רזיאל, ונענו בשלילה. התלמידים עירערו בפני משרד החינוך - מחוז תל אביב, וגם שם נענו בשלילה. יודגש, כי מערכת החינוך בנתניה מספקת מענה מיטבי לכלל התלמידים תושבי העיר, ודואגת לקידום ולטיפוח ילדי העיר, שכן בעיר קיימות מסגרות לימודיות וחינוכיות רבות ומגוונות. באשר למסלולים המבוקשים על ידי הפונים, בהיקף של שלוש שעות: יצוין, כי בבתי הספר העירוניים קיימים מענים זהים. חשוב להבהיר, כי במפגש שקיימו ראש מינהל החינוך ומנהלת האגף לחינוך על-יסודי עם ההורים, הוצע והובטח לאפשר לילדים ללמוד יחד ככיתה בתוך אחד התיכונים שלנו, עם התכנים שאותם הם מבקשים שילדיהם ילמדו, כולל יום לימודים ארוך והזנה".
ממשרד החינוך נמסר: "מאחר שהוגשה עתירה משפטית של ההורים בנושא, משרד החינוך מנוע מלהגיב. המשרד יגיב לבית המשפט כמקובל".