עובדים בפרדסעובדים בפרדס
עובדים בפרדס
(צילום: באדיבות מוזיאון נתניה)

יעקב אהרון דב בשדרות בניימין, פינת שער הגיאיעקב אהרון דב בשדרות בניימין, פינת שער הגיא
יעקב אהרון דב בשדרות בניימין, פינת שער הגיא
(צילום: באדיבות מוזיאון נתניה)

חריש בעזרת סוסים בחוות פרדס הגדודחריש בעזרת סוסים בחוות פרדס הגדוד
חריש בעזרת סוסים בחוות פרדס הגדוד
(צילום: באדיבות מוזיאון נתניה)

אהרון הר, מבעלי חוות פרדס הגדודאהרון הר, מבעלי חוות פרדס הגדוד
אהרון הר, מבעלי חוות פרדס הגדוד
(צילום: באדיבות מוזיאון נתניה)

השקייה בהצפההשקייה בהצפה
השקייה בהצפה
(צילום: באדיבות מוזיאון נתניה)