לידה טבעית (צילום: דודו אזולאי)לידה טבעית (צילום: דודו אזולאי)
לידה טבעית (צילום: דודו אזולאי)
(לידה טבעית (צילום: דודו אזולאי))
שנת 2017 הסתיימה אך לפני חודש, אבל הנתונים הסטטיסטיים באגף היולדות בלניאדו כבר מגיעים לכדי סיכום, כ-8,000 לידות בוצעו בלניאדו במהלך שנת 2017.
בכנס חגיגי של צוות האגף הוצגו נתונים שונים המייצגים את כלל פעילות האגף – בחדרי הלידה, מחלקות האשפוז ויחידת IVF - הפרייה חוץ גופית. הנתונים המעניינים ביותר נוגעים לאחוזי הלידות שבוצעו בניתוח קיסרי ואחוזי הלידות הרגילות לאחר לידה בניתוח קיסרי.
אחוז הלידות שבוצעו בניתוחים קיסריים בלניאדו עומד על 15.8% בלבד – מתוך כלל הלידות. נתוני החברה הישראלית לרפואת האם והעובר הראו ממוצע ארצי של 17.8% של ניתוחים קיסריים. נתון מענין וחשוב לא פחות הוא אחוז לידות ה-VBAC. לידות רגילות שבוצעו לאחר שהאשה כבר ילדה בניתוח קיסרי.
לידות ה-VBAC הינן לידות בעלות מורכבות קלינית אולם גם במקרים אלו מצליח הצוות הרפואי בלניאדו להעניק מעטפת קלינית בטוחה ואיכותית המאפשרת לידה רגילה, ללא התערבות כירורגית.
אחוז היולדות שעברו ניתוח קיסרי אחד וילדו לידה רגילה לאחר מכן עומד על 77.4%, הממוצע הארצי עומד על 73.3%, פער של כ-4% לטובת חדרי הלידה בלניאדו. אחוז היולדות שעברו שני ניתוחים קיסריים והצליחו לאחר מכן ללדת בלידה רגילה עומד על 58.5%.
כמו כן ראוי לציין כי יולדות שעברו מספר ניתוחים קיסריים מוצאות אוזן קשבת לבקשותיהן להמשיך ללדת גם בלידה של ילד שמיני או תשיעי. ד"ר מרדכי בן דוד, מנהל אגף נשים-יולדות ופריון אומר כי "אנחנו רואים לעצמנו זכות אישית וחובה מקצועית לאפשר לכל יולדת ללדת בבטחה, בבריאות ובשלווה – תוך התחשבות מקסימאלית ברצונותיה. נתוני שנת 2017 מעידים על כך יותר מכל. נמשיך לבצע את העבודה הזו גם בעתיד".
מנכ"ל לניאדו, מר נדב חן בירך בכנס את צוות האגף וציין כי "הנתונים שהוצגו בפנינו מראים כי האגף ממשיך להתעצם בהיבט המקצועי והשירותי, הנתונים הללו הם תוצאה של עבודה קשה ומסורה של כלל הצוות. במהלך שנת 2018 נמשיך להשקיע ולקדם את האגף היולדות".