ארבעה שלטי חוצות, שעמדו במחלוקת בין סיעות "למען נתניה", בראשות עופר אורנשטיין, המועמד לראשות העירייה, ובין סיעת "נתניה אחת", בראשות ראש העירייה, מרים פיירברג-איכר, יחולקו ביניהן שווה בשווה. כך קבעה השבוע ועדת הבחירות המרכזית מרכז-דרום, בעקבות עתירה שהגישה "למען נתניה" נגד חברת השילוט, כאשר בהמשך הצטרפה "נתניה אחת" כמשיבה לאחר שהתברר, כי היא זו רכשה את כל ארבעת השלטים. פסק הדין ניתן בעקבות הסכם פשרה שהושג בין הצדדים, אשר קיבל את אישור השופט אברהם טל, יו"ר ועדת הבחירות.
מרים פיירברג-איכר משיקה את מסע הבחירות (צילום: יח"צ)מרים פיירברג-איכר משיקה את מסע הבחירות (צילום: יח"צ)
מרים פיירברג-איכר משיקה את מסע הבחירות (צילום: יח"צ)
בעתירה שהגישה, באמצעות עורכי הדין אדיר בנימיני ורחלי צינקין, דרשה "למען נתניה" לבטל את חוזי ההתקשרות לפרסום ארבעת השלטים, ולבצע חלוקה מחדש, שוויונית, של כל שלטי החוצות בין המועמדים השונים, בהתאם לחוק דרכי תעמולה, "כך שהשוויון ישרור הן מבחינת מיקומי השלטים, הן מבחינת הקצאת הכמות לכל המועמדים החפצים בכך".
לטענת אורנשטיין, למרות בקשותיו, הוא קיבל שמונה שלטי חוצות מלאים ועוד שלושה חצאי שלטי חוצות בלבד - מתוך 100 שלטי חוצות אפשריים הפרושים ברחבי העיר.
אורנשטיין מעיד, כי בחודש שעבר נודע לו כי הוקמו שלטים דו-צדדיים נוספים, אך הוא לא קיבל כל הודעה בדבר האפשרות לרכוש פרסום בשלטים אלה. לטענתו, לנוכח מיקום השלטים, ביציאה משכונת קריית השרון וברחוב הרצל שבמרכז העיר, לו היתה מתקבלת הודעה, הוא היה מציע לרוכשם.
שלט של אורנשטיין. "השוויון ישרור"שלט של אורנשטיין. "השוויון ישרור"
שלט של אורנשטיין. "השוויון ישרור"
בהחלטתו כתב השופט טל, כי "החלטה זו אינה קביעה כי ההסכם בין הצדדים או ההקצאה המחודשת של השילוט בנתניה עומדים בהוראות החוק, אלא, כי המחלוקת ביניהם בנושא העתירה הסתיימה. התכלית המרכזית של הוראות חוק דרכי תעמולה היא שמירה על שוויון בין המועמדים בבחירות. משכך, על חברת השילוט להקפיד על שמירה על הוראותיו, קלה כחמורה, ולהעביר את ההודעות הנדרשות לוועדת הבחירות המרכזית ולמבקר המדינה, בהתאם להוראות החוק".
בתוך כך, חתמו אורנשטיין ומועמד נוסף לראשות העירייה, יוני שטבון, על אמנת ארגון ״שקוף״, להגברת השקיפות במערכת הציבורית, בהובלת העיתונאי תומר אביטל. בין סעיפי האמנה: פרסום כל רשימות הנכסים האישיים של חברי הוועדה לתכנון ולבנייה, פרסום יומן הפגישות של ראש העירייה; פרסום מסמכי ניגוד עניינים של בכירי העירייה, ועוד.