אילוסטרציה (צילום: חיים דיקר)אילוסטרציה (צילום: חיים דיקר)
אילוסטרציה (צילום: חיים דיקר)
(אילוסטרציה (צילום: חיים דיקר))
אתמול (שלישי) שלח יו"ר האופוזיציה במועצת העיר, הרצל קרן, מכתב ליועצת המשפטית לעירייה, נילי ארז-סורוקר, ובו טען כי "הובא לידיעתי, ואף ראיתי במו עיניי, זימונים ששלחה ראש העירייה בשבוע האחרון מהפלאפון האישי שלה לעובדי עירייה כדי להשתתף באירוע השקת קמפיין הבחירות שלה".
עוד הוא הוסיף במכתבו: "מיותר לציין שהזמנה שכזו מצידה של פיירברג-איכר מנוגדת באופן בוטה וקיצוני להנחיות ולהוראות היועץ המשפטי לממשלה, שקבע שאין לערב את עובדי הרשות המקומית במערכת הבחירות, שכן עליהם לשמור על ניטרליות מוחלטת".
הרצל קרן  (צילום: אסף פרידמן)הרצל קרן  (צילום: אסף פרידמן)
הרצל קרן (צילום: אסף פרידמן)
(הרצל קרן (צילום: אסף פרידמן))
במכתבו דרש קרן מארז-סורוקר להורות לפיירברג-איכר לחדול מהזמנת עובדי העירייה לכנסים פוליטיים ואף לדווח ליועץ המשפטי לממשלה על פעולתה של ראש העירייה, לטענתו.
עוד דרש קרן לפרסם מידית חוזר מיוחד לכל עובדי העירייה האוסר עליהם להשתתף באירועים ובכנסים פוליטיים.
"למען הסר ספק, אני מבקש להביא לידיעתך כי בכוונתנו לתעד את העובדים אשר יגיעו לכנסים, ובכלל זה לכנס המדובר, ו/או לעבודה במטות של רשימות ומועמדים לבחירות, על מנת למצות עימם את הדין. בכלל זה נשקול לעתור ליו"ר ועדת הבחירות המרכזי בנושא", כתב קרן, ששלח העתקים מפנייתו גם ליועץ המשפטי לממשלה ולמבקר המדינה.
פיירברג-איכר (צילום: אסף פרידמן)פיירברג-איכר (צילום: אסף פרידמן)
פיירברג-איכר (צילום: אסף פרידמן)
(פיירברג-איכר (צילום: אסף פרידמן))
מעיריית נתניה נמסר בתגובה: "כבר ביום 28 בינואר הוציא השירות המשפטי הנחיות לכלל עובדי העירייה ביחס לבחירות העתידות להתקיים השנה. ב-1 במאי הוציא השירות המשפטי עדכון בעקבות פרסום חוזר מנכ"ל משרד הפנים. ההנחיה הכללית הינה כי על עובדי הרשות המקומית לשמור על תדמית ניטרלית בעיני הציבור, ועליהם להקפיד כי מעשיהם לא יתפרשו בתמיכתם במועמד כזה או אחר. אולם, ככל אזרח העתיד לבחור והרוצה לשמוע מועמדים שונים ולהתרשם מהם באופן אישי -הוא יכול לעשות כן, אך עליו להקפיד כי במהלך ההשתתפות במפגש ישמור על תדמית ניטרלית, על כל המשתמע מכך".
מפיירברג-איכר לא נתקבלה תגובה.
תגובתו של הרצל קרן: "תגובת העירייה המתחמקת והיעדר תגובת פיירברג-איכר מאשרים את הדברים על חומרתם, מה שיחייב אותנו לפנות ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית וליועץ המשפטי לממשלה על מנת לבקש את התערבותם ולנקוט בצעדים כנגד ראש העירייה".