רחוב הרצל נתניה. בעלי עסקים מוחים (צילום: עדי ארצי)רחוב הרצל נתניה. בעלי עסקים מוחים (צילום: עדי ארצי)
רחוב הרצל נתניה. בעלי עסקים מוחים (צילום: עדי ארצי)
(רחוב הרצל נתניה. בעלי עסקים מוחים (צילום: עדי ארצי))
שורה של הקלות לבעלי העסקים בנתניה: ראש העירייה נפגשה בשבוע האחרון עם בעלי העסקים במטרה לקדם מולם שורה של הקלות באשר לאגרת שילוט. נדגיש כי חוק העזר אושר במועצת העיר בספטמבר 2017, במקומו של חוק עזר שחוקק בשנת 1960 אשר היה מיושן ולא תאם את השילוט המתקדם של שנים אלה ועדכונו נדרש בין היתר על ידי משרד הפנים.
בשל רצונה של ראש העיר להקל על בעלי העסקים ולעודד שימוש בשלטים מוארים, אשר יש בהם כדי לתרום לחזות החיצונית של המרחב הציבורי, הוחלט כי בעלי עסקים שיחליפו את השלטים למוארים, עפ"י הנחיות אגף רישוי עסקים, מכרזים ושילוט, יקבלו שנתיים פטור מאגרת השילוט.
בשלטים מוארים קיימים תינתן הנחה של 50% מהסכום הקבוע בחוק העזר החדש, דהיינו בשנת 2019 יעמוד סכום האגרה על סך 180 ₪, ומשנת 2020 תהיה עליה מדורגת של 10% בכל שנה עד לסך של 360 ₪ הקבוע בחוק.
באשר לשיטת המדידה, במשך 5 שנים החל משנת 2019 שלט מואר באותיות בודדות יחויב ללא הרקע- ובלבד שמדובר ברקע חלק.
תאריך מועד התשלום האחרון נדחה ל – 1.12.19.