הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (א') את הנתונים העדכניים אודות המשכורת הממוצעת של העובד השכיר הישראלי, המתבססים על נתוני חודש נובמבר 2023.
2 צפייה בגלריה
תלוש משכורת
תלוש משכורת
תלוש משכורת
(צילום המחשה: Shutterstock)

על פי הנתונים שהתפרסמו, השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 12,969 שקל, עלייה של 9.5% לעומת נובמבר 2022 (11,843 שקל).
השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (מנוכה במדד המחירים לצרכן החודשי) היה 11,056 שקל, עלייה של 6.0% לעומת נובמבר 2022 (10,433 שקל).
מספר משרות השכיר היה 3.784 מיליון, ירידה של 4.9% לעומת נובמבר 2022 (3.979 מיליון) וירידה של 2.5% לעומת אוקטובר 2023 (3.882 מיליון).

2 צפייה בגלריה
נתוני המשכורת של הלמ"ס
נתוני המשכורת של הלמ"ס
נתוני המשכורת של הלמ"ס
(צילום: למ"ס)

וישנם גם אומדני בזק גם לחודש דצמבר 2023 - מדובר באומדנים המתבססים על נתונים חלקיים, הקיימים בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לפי אומדני ההבזק לחודש דצמבר 2023 השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של כלל העובדים היה 13,473 שקל, עלייה של 10.6% לעומת דצמבר 2022 (12,179 שקל). השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של העובדים הישראלים היה 13,701 ש"ח, עלייה של 9.1% לעומת דצמבר 2022 (12,557 שקל).

קראו גם:

משרות שכיר - לפי אומדני ההבזק לחודש דצמבר 2023 מספר משרות השכיר של סך כל העובדים היה 4.027 מיליון, ירידה של 5.7% לעומת דצמבר 2022 (4.270 מיליון) ועלייה של 2.3% לעומת נובמבר 2023 (3.937 מיליון).
מספר משרות השכיר של העובדים הישראלים (מתוך מספר משרות השכיר של סך כל העובדים) היה 3.874 מיליון, ירידה של 3.3% לעומת דצמבר 2022 (4.005 מיליון) ועלייה של 2.4% לעומת נובמבר 2023 (3.784 מיליון).