רשות מקרקעי ישראל מפרסמת מכרז ליזמים בעיר לקרקע לבניית 359 יח"ד בבנייה רוויה ומסחר בשני מתחמים בשכונת "עין התכלת" במסגרת "דיור במחיר מופחת".
מטרת תוכנית הבנייה היא הקמת שכונת מגורים בהיקף של 1,105 יחידות דיור.
1 צפייה בגלריה
עין התכלת, נתניה
עין התכלת, נתניה
עין התכלת, נתניה
(הדמיה: פרחי צפריר אברהמי)
693 יחידות למגורים ו-412 לדיור מוגן, שטחים למוסדות ומבני ציבור, מתחם לאטרקציות תיירותיות, תכנון מרחב ציבורי הכולל רחובות, כיכרות ושטחים ציבוריים פתוחים תוך יצירת נגישות מיטבית לשפת הים, שבילי הליכה, פיתוח מערך תנועה ותחבורה ושבילי אופניים.
התוכנית בשטח של כ-93 דונם כוללת בנייה מרקמית לאורך הצירים הראשיים ובהיקף השכונה, שביל הולכי הרגל יחבר בין חלקי השכונה ליצירת רצף להולכי רגל ונגישות לגינות שכונתיות ונגישות לשטחים הציבוריים.
קראו גם:
שטחי הציבור כוללים ביה"ס יסודי וחטיבת ביניים, מעונות יום, גני ילדים, מועדון נוער ומתנ"ס, תחנה לבריאות המשפחה, קופת חולים, בית כנסת, דיור מוגן, בית מלון ושטחי מסחר.
המכרז יתרום לפיתוח האזור הצפוני בנתניה וימשוך אליו אוכלוסייה צעירה ומשפחות צעירות שרוצות להקים את ביתן בשכונה עם שטחים פתוחים, נגישות לים ולשירותים ציבוריים.
התחרות במכרז תהיה על המחיר הסופי הנמוך ביותר למ"ר דירתי עבור דירות במחיר מופחת.
חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י בשבועות הקרובים. ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא תמורה.
המכרז מיועד ליזמים, קבלנים וחברות בלבד אשר רוכשים זכויות בקרקע לבניית יחידות דיור.
לידיעת זכאים רוכשי דירות: מידע בדבר ההגרלות מתפרסם באתר משרד הבינוי והשיכון.
המועד האחרון להגשת הצעות הוא 21/06/2021 בשעה 12:00 בצהריים.
על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.