תכנית אזורי התעסוקה המטרופוליניים הופקדה השבוע בוועדה המחוזית. מדובר באחת התכניות המרכזיות שאמורה לשנות את מפת התעסוקה בנתניה ולהביא להכפלת שטחי התעסוקה בעיר.
הדמיית התוכנית. הדמייה: דוברות עיריית נתניההדמיית התוכנית. הדמייה: דוברות עיריית נתניה
הדמיית התוכנית. הדמייה: דוברות עיריית נתניה
התכנית מתייחסת לכלל מתחמי התעסוקה בתכנית האתמ"מ (אזור תעסוקה מטרפולוני משני): קריית אליעזר, קריית יהלום, "רצועת האמצע" (בין כביש החוף למסילת הרכבת), ברכת חנון, קריית ספיר ופארק המדע (מזרחית לקריית ספיר).
לדברי מהנדס העירייה, אדר' ארז טל, התכנית תביא ליצירת עתודת קרקעות משמעותית לתעסוקה, תוך קביעת מתחמי פיתוח ועיצוב נפחי הבנייה והמרחב הציבורי, לצד שיפור ושדרוג הנגישות של אזורי התעסוקה וחיזוק הקשר בינם לבין חלקיה המזרחי והמערבי של העיר.
נמסר כי התכנית תואמת את תכנית המתאר הכוללנית של נתניה - נת/2035 - ויוצרת מערכת תחבורתית מפורטת של כבישים ומסילות- שבמרכזם "חוט השדרה" לאורך מסילת הרכבת.
כמו כן, מציעה התכנית זכויות בנייה גבוהות, כדי לאפשר יוזמה והשקעה בשנים הקרובות.
ראש העירייה, מרים פיירברג-איכר, יוזמת התכנית: "בכוחה של התכנית להביא לשינוי עתידה התכנוני של נתניה ולהביא להמשך פיתוח אזורי התעסוקה תוך מיצובה של העיר כמרכז תעסוקה מטרופוליני".