בעקבות פניית חבר מועצת העיר נתניה, עו"ד אדיר בנימיני (כולנו למען נתניה), בוטלה ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, שאמורה הייתה להיערך ביום שלישי הקרוב ועל סדר יומה עמד מינויו של חבר המועצה אלון אלרואי (הליכוד) ליו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבנייה ולממלא מקומה של ראש העירייה, מרים פיירברג-איכר, בראשות הוועדה המקומית.
ביום שני פנה בנימיני ליועצת המשפטית לעירייה, נילי ארז, בדרישה להתערב במינוי יו"ר ועדת המשנה, עוד בטרם נקבע הרכב הוועדה, ללא קשר לזהות היו"ר.
אלון אלרואי. "התושב צריך להיתפס כלקוח של העירייה" | צילום: אסף פרידמןאלון אלרואי. "התושב צריך להיתפס כלקוח של העירייה" | צילום: אסף פרידמן
אלון אלרואי. "התושב צריך להיתפס כלקוח של העירייה" | צילום: אסף פרידמן
(אלון אלרואי. "התושב צריך להיתפס כלקוח של העירייה" | צילום: אסף פרידמן)
"למנות יו"ר לוועדה שחבריה לא נקבעו, משול בעיניי למינוי קברניט, כשאין בידך ספינה. זה יוצר מצב אבסורדי של יו"ר בלי ועדה...", כתב בנימיני, "אני נותן התראה מראש וקורא להתערבותך, כדי למנוע מראש את הפארסה הזאת - פארסה שתאלץ אותי להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי, אם הוועדה המקומית תאשר את מינוי יו"ר ועדת משנה, בלי שבפועל נקבע הרכב לוועדה זו...הקפנדריא (דרך הקיצור) הזאת שבחרו לעשות כאן אינה תקינה, ולטעמי גם אינה חוקית".
יו"ר סיעת "נתניה ביתנו", ד"ר גרש פישמן, הצטרף לדברים: "בנימיני צודק ב-100 אחוז. מינוי יו"ר ללא ועדה זה אבסורד".
היום (חמישי) הגיעה תשובתה של ארז, שהבירה כי לדעתה "אין מניעה חוקית לביצוע המינוי כשלב מקדמי לקראת הקמתה של ועדת המשנה בהרכב מלא. יחד עם זאת, וכדי למנוע התגוששות מיותרת בעניין העתיד להיפתר ממילא בימים הקרובים לאחר שתוקם ועדת המשנה כמחויב בחוק, הנחיתי את הצוות המקצועי להסיר את ההצעה לעניין מינוי יו"ר ועדת המשנה".
את הצבתו של אלרואי, חבר המועצה היחיד מטעם הליכוד, בראשות אחת הוועדות העירוניות החשובות ביותר, יזמה פיירברג-איכר, שהעדיפה אותו על פני חברי סיעתה, "נתניה אחת".
אדיר בנימיני (צילום: פרטי)אדיר בנימיני (צילום: פרטי)
אדיר בנימיני (צילום: פרטי)
(אדיר בנימיני (צילום: פרטי))
לפני שבועיים, אישרה מועצת העיר את מינויו של אלרואי ליו"ר מועצת העיר וליו"ר ועדת הכספים הזמנית, שתדון בשבוע הבא בתקציב העירייה לשנת 2019 - שני מינויים שיזמה ראש העירייה. פיירברג-איכר הייתה זו שהציעה מלכתחילה לאלרואי להתמודד על ראשות רשימת הליכוד לקראת הבחירות האחרונות, ואף פעלה להיבחרותו בקרב חברי הסניף המקומי.
ל"מיינט נתניה" נודע כי הרב שמעון שר, סגנה לשעבר של פיירברג-איכר, ששימש בתפקיד יו"ר ועדת המשנה עד התפוצצות פרשת השחיתות בעיר, מעוניין לשוב ולכהן בתפקיד.
הרב שר חשוד בפרשה נפרדת, שבגינה הודיעה המשטרה בשנה שעברה על קיום תשתית ראייתית, לכאורה, נגדו ונגד שמונה אנשי עסקים, לביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים. החשדות נגד הרב שר כוללים קידום אינטרסים של קבלנים ואנשי עסקים לאורך שנים בתמורה להעברת כספים ישירה אל עמותות הקשורות לחסידות צאנז, המיוצגת על ידיו. פרקליטות המדינה טרם קיבלה החלטה בתיק החקירה.
תגובת הרב שר לא נתקבלה עד מועד פרסום הידיעה.