העבודות לשיקום אתר הפסולת בחלקה הדרום מערבי של נתניה החלו לאחרונה מחדש, בניהולה של החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה, ותחת פיקוחו של המשרד להגנת הסביבה.
העבודות באתר, אשר יתפרסו על פני כ-220 דונם, יתבצעו בימים א'-ה', החל מהשעה 07:00 ועד ל-19:00, ובימי שישי החל מ-07:00 ועד ל-14:00, וצפויות להימשך כשנתיים וחצי. תכנון העבודות נערך על מנת לצמצם מפגעים לתושבים ולסביבה, והפרויקט מלווה בגורמים מפקחים ובהנחיות מפורטות, שמטרתן למזער היתכנות של מטרדים.
אתר הפסולת בנתניה | צילום: סלבה פרנקלאתר הפסולת בנתניה | צילום: סלבה פרנקל
אתר הפסולת בנתניה | צילום: סלבה פרנקל
(אתר הפסולת בנתניה | צילום: סלבה פרנקל)
יצויין כי ההסכם הרב צדדי בין עיריית נתניה למשרדי הממשלה השונים לפינוי אתר האשפה נחתם ב – 1.1.13, כאשר אתר הפסולת היתמר לגובה של כ-17 מטרים מעל מפלס שדרות בן גוריון.
השלב הראשון כלל פינוי גוף הפסולת מהאתר עד להגעה למפלס המדובר. השלב השני של הפרויקט – שיקום אתר סילוק הפסולת, הועבר כאמור לניהול החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה במסגרת פרויקט שיקום קרקעות המדינה. כחלק מעבודות השיקום באתר יבוצעו חפירת גוף הפסולת (שנפחו מוערך בכ-2,000,000 מ"ק) ומיונו, טיפול מתאים בזרמי הפסולת השונים באתרי קצה מורשים, ומילוי מפלסי הקרקע בהתאם לתוכנית הבינוי המאושרת.
העבודות תבוצענה תוך מתן דגש למזעור מפגעים סביבתיים אפשריים, כמו אבק והגעת פסולת לאזור חוף הים. במהלך העבודות יינתן דגש מיוחד לערכי טבע המצויים בתחומי הפרויקט, כגון העתקת גיאופיטים של אירוס הארגמן ועוד. מפגש הסבר והצגת הפרויקט לתושבים ייערך ככל הנראה במהלך חודש נובמבר.
החברה לשירותי איכות הסביבה היא חברה ממשלתית המהווה את זרוע הביצוע של המדינה לניהול פרויקט שיקום הקרקעות המזוהמות של המדינה, וזאת בשל ניסיונה העשיר בתחום.
במסגרת הפרויקט מפונים בסיסי צה"ל, מפעלים של התעשייה הצבאית ומתחמים נוספים שיכולים להוות מצאי קרקע משמעותי לבנייה. פינוי אתרים אלה מספק הזדמנות נדירה לנקות מפגעי עבר, להכשיר את הקרקע לשיווק ולספק בניה למגורים וגם לטפל במפגעים לסביבה ולמי התהום.