נשיונל ג'יאוגרפיק (צילום: pexels)נשיונל ג'יאוגרפיק (צילום: pexels)
נשיונל ג'יאוגרפיק (צילום: pexels)
(נשיונל ג'יאוגרפיק (צילום: pexels))
ארבעה נתנייתים הגישו בספטמבר 2017 תביעה נגד ערוץ "נשיונל ג'יאוגרפיק ישראל" וחברת "הוט" בעילות של הפרת הסכם, הפרת חוק הגנת הצרכן, פקודת הנזיקין וחוק עשיית עושר ולא במשפט. בכתב התביעה טענו התובעים כי צפו בערוץ "נשיונל ג'יאוגרפיק", שבו שודר סרט טבע שהוצג לכאורה כאותנטי, אולם בפועל היה מדובר בסרט מבוים.
בתגובה, הגישו הערוץ והוט בקשות לסילוק התביעה על הסף. לטענת נשיונל ג'יאוגרפיק, אין לתובעים יריבות כנגדה אלא כנגד הערוץ העולמי. כך פורסם לראשונה באתר תקדין.
הוט טענה כי לפי החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים אין לה סמכות להתערב בתכנים המוקרנים בערוץ וכי אינה מחויבת חוזית כלפי צרכניה לעניין תכנים.
השופטת ליאת הר ציון מבית משפט השלום בנתניה דחתה את בקשות הסילוק. בכל הנוגע לטענת היעדר היריבות שהעלה הערוץ, הגיעה השופטת למסקנה כי מדובר בשאלה עובדתית ומשפטית שיש לבררה במהלך ההליך.
כך, התובע הפנה לנספחי כתב התביעה שם צורפו התכתבויות שערך עם נשיונל ג'יאוגרפיק, בהם מציינת מנהלת הערוץ, כי לא מצאה כל בעיה בתכנית הספציפית.
עוד עולה מההתכתבויות שצורפו לכתב התביעה כי התובעים ביקש כי יפנו תלונתו לערוץ העולמי, אך נענה על ידי מנהלת הערוץ בישראל כי היא הגוף המוסמך להשיב לדרישתו.
השופטת הזכירה שהערוץ הישראלי השיב לנתבעים כי אחריות התוכן רובצת על כתפיה, הערוץ אחראי על התכנים.
בכל הנוגע לטענה כי יש למחוק על הסף את עילות התביעה, קבעה השופטת כי לא ניתן להורות על מחיקה על הסף בטרם הובאה מלוא התמונה העובדתית בפני בית המשפט לעניין מערכת היחסים בין הוט לערוץ, כך פורסם באתר תקדין.
בעניין העילה הנזיקית, קבעה השופטת כי חובת האחריות והזהירות הקונקרטית של ערוץ נשיונל ג'יאוגרפיק כלפי הצופים תיבחן במסגרת ניהול ההליך, וכך גם העילה של הפגיעה באוטונומיה.
בעיניין החוזה: סברה השופטת כי לא ניתן להכריע בשלב זה בטרם תובא מלוא התמונה העובדתית בדבר מערכת היחסים ההסכמית בין הצדדים ובחינת השלכתה לעניין מערכת היחסים שבין התובעים לבין נשיונל ג'יאוגרפיק.
לדעת השופטת, אף אם הוט אינה מוסמכת להתערב בתכני הערוץ, השאלה שיש לברר בהליך היא האם יש לה אחריות כלפי צופיה כמי שמספקת את השירות לבחון את התוכן שמועבר לצרכנים כך שלא יהיה בעל אופי מטעה, וככל שהתוכן מבוים האם חלה החובה ליידע על כך את הצופה.
בעניין זה העירה השופטת כי הוט התקשרה כאמור בהסכם עם נשיונל ג'יאוגרפיק שבו ביקשה להעביר את האחריות בתכנים ממנה לערוץ, ומכאן כי מדובר בסיכון שביקשה להעביר מכתפיה לכתפי צד ג'.
הוט טענה כי אינה מחויבת לעניין התכנים כלפי הצרכנים וכי אין מחויבות כזו בהסכם בינה ובין הצופים. השופטת קבעה כי אף שאלה זו צריכה להתברר כחלק מהעילה החוזית שנטענה, וכן מכוח יתר העילות אשר נטענו על ידי התובעים.
לעניין טענת חופש הביטוי והגבלתו: נקבע כי ככל שאכן דובר בסרט מבוים - הרי שמדובר בטענה משפטית שיהיה מקום לבררה בהמשך ההליך, וכך גם לגבי הטענה שהועלתה כי התערבות בתכנים תהווה פגיעה בקניין הרוחני של היוצרים.
השופטת הורתה לנשיונל ג'יאוגרפיק להעביר לידי התובעים את מסמכי ההתאגדות מהם עולה מהות השותפות מול הערוץ העולמי ובפועל זהות מפיק התכנים. התובעים יוצגו בהליך על ידי עו"ד גל מויאל. נשיונל ג'יאוגרפיק יוצגה על ידי משרד עו"ד הרצוג, פוקס, נאמן. הוט יוצגה על ידי עו"ד הילית כהן.