תושבים משכונת ותיקים בנתניה זועמים על שינוי בתוכנית הבנייה של שכונת הבננה, אשר צפויה לקום בסמוך אליהם. כעסם נובע בעיקר מכך שזמן הגשת ההתנגדויות חלף. עוד הם טוענים כי עיקרי התוכנית כפי שהוצגו להם בשנה שעברה, שונים מהתוכנית הנוכחית.
מתחם הבננהמתחם הבננה
מתוך המצגת שהוצגה במפגש שיתוף הציבור- מתם האוטובוסים ממזרח לכביש העוקף
(צילום: אסף פרידמן)
לדברי התושבים, בחודש פברואר 2019 קיימה עיריית נתניה מפגש שיתוף ציבור בשכונת ותיקים. במפגש הציגה העירייה את תוכנית הקמת שכונת הבננה, כאשר חלק ממנה היה הקמת מתחם "חנה וסע" בצדו המזרחי של כביש עוקף מזרח המתוכנן. על פי מה שהוצג, המתחם אמור היה להיבנות רחוק מבתי התושבים.
אולם בימים אלה נדהמו התושבים לגלות, לטענתם, כי התוכניות שהוצגו להם במפגש שיתוף הציבור שונות בתכלית מהמצב התכנוני הנוכחי. על פי התוכנית הקיימת כיום, מתחם "חנה וסע", המשלב כ־30 מקומות חניה לאוטובוסים, שינה את ייעודו למרכז לוגיסטי וחניון בו יהיה מקום ל־100 אוטובוסים. עוד הם מתלוננים כי מיקומו של המתחם שונה אף הוא והועבר מצדו המזרחי של הכביש לצדו המערבי, קרוב לבתי התושבים בשכונת ותיקים.
בשבוע שעבר הגישו התושבים מכתב לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה בו ביקשו להאריך את הזמן בו ניתן להגיש ההתנגדויות עקב מה שהם מכנים "הטעיית הציבור". במכתב נטען כי שינוי מיקומו וייעודו של המתחם ייצור רעש, זיהום אוויר, תנועה רבה ופקקים וכי מדובר בפגיעה קשה ומשמעותית באיכות החיים של התושבים ובערכי הנכסים שלהם.
עוד נכתב כי השארת התוכנית כפי שהיא תיצור חיץ בין שכונת ותיקים לבין השכונה החדשה ותמנע מתושבי שכונת ותיקים גישה לתחנות הסעת ההמונים שתוכננו בכביש עוקף מזרח. כמו כן, עולה מהמכתב כי הקרקע בצדו המערבי של הכביש יועדה לשימושים המשרתים את התושבים ולא לשימושים המשרתים צרכים רחבים כמו מתקנים הנדסיים וחניוני קצה.
עוד טענה שעלתה במכתב היא שהמיקום הנוכחי של המסוף נמצא בצמידות לבית ספר אלומות. "דבר שיהווה מטרד סביבתי ויסכן את בריאותם ובטיחותם של התלמידים".
התושבים ביקשו שיתאפשר להם להציג את התנגדותם המנומקת למיקומו של מסוף התחבורה למרות שחלון ההזדמנויות נסגר. נוסף על כך ביקשו התושבים מהוועדה המחוזית להורות על הקפאת ההליכים התכנוניים של תוכנית הבננה.
"כשהציגו לנו את התוכנית לא אמרו דבר על מרכז תחבורה לוגיסטי, ולמרות זאת, אם המיקום היה נשאר בצד המזרחי, לא היינו מתלוננים", אומר אחד מתושבי ותיקים. "הקמת מרכז לוגיסטי קרוב כל כך לשכונה זה דבר שאנחנו לא נקבל. המשמעות של שינוי כזה היא להפוך את המקום לאזור תעשייה".
שינויים שנעשו לטענת התושבים במתחםשינויים שנעשו לטענת התושבים במתחם
שינויים שנעשו לטענת התושבים במתחם
(צילום: אסף פרידמן)
התושבים זכו לתמיכה מחבר המועצה אהרון אורגד, שאף שלח מכתב מטעמו לראש העירייה, מרים פיירברג־איכר, לאלי דלל, סגנה והממונה על התחבורה, לאלון אלרואי, יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה, ולארז טל, מהנדס העיר. במכתב הביע אורגד את תמיהתו מהכוונה להקים מסוף תחבורה סמוך לבתי התושבים. "ההצגה המטעה לתושבים מהווה פגיעה חמורה באמון הציבור בעירייה ובנו כנציגי ציבור", כתב. אורגד ביקש לקיים דיון דחוף בנושא במטרה "להבין את הסיבות לשינוי התכנוני השגוי לצד מערב... ואת האמצעים שנותרו בידי העירייה לשנות את רוע הגזרה ולהרחיק את מסוף התחבורה מבתי המגורים".
לדברי אורגד, הוא חש מחויב לעמוד לצד תושבי ותיקים. "תושביה של השכונה, אשר רבים מהם מבוגרים, אינם מאופיינים כציבור שמנהל 'מלחמות עולם' ברשתות החברתיות. דווקא משום כך, אני מרגיש חובה לעמוד לימינם ולמנוע פגיעה באיכות חייהם".
מעיריית נתניה נמסר: "יודגש כי מדובר בתכנית שנמצאת בסמכותה של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. התכנית נדונה בוועדה, הוגשו התנגדויות, אולם אף אחת מהן לא עסקה בסוגיית מיקומו של המסוף. יתרה מכך, גם כאשר מהנדס העיר היוצא, האדריכל אבנר אקרמן, ביקש במסגרת דיון להעביר את מיקומו של המסוף לצד המזרחי, דחתה הוועדה, מסיבות תכנוניות, את בקשתו. מאליו יובן כי התכנית הופקדה כחוק. יש לציין כי במסגרת התכנית הוצג מסוף תחבורה ציבורית ולא חניון חנה וסע. כמו כן, מסוף התחבורה מיועד להיות מסוף של אוטובוסים חשמליים עם טכנולוגיה חכמה ועמדות טעינה חשמליות, כך שלא צפויים במקום מטרדי רעש וזיהום אוויר. מכל מקום, כמשתמע מפנייתכם, המתנגדים הפנו מכתב בקשה בנושא לוועדה המחוזית, שהינה הסמכות המכריעה בעניין ויש להמתין להחלטתה".