ועדת הבחירות המרכזית מרכז-דרום חייבה בשעה האחרונה את יוני שטבון בתשלום הוצאות משפט בסך 10,000 לראש העירייה, מרים פיירברג-איכר, וסיעתה, נתניה אחת, שעתרו נגדו מוקדם יותר היום בגין "מדגם חלקי" שהפיץ היום המועמד לראשות העירייה, לטענתן.
באופן חריג, פסק השופט אברהם טל כי החלטתו, בצירוף העתירה ותגובת שטבון, יועברו למשטרת ישראל, "אשר תבחן אותם בראי הדין הפלילי, ותשקול לפתוח בחקירה, לפי שיקול דעתה". בסיעתו של שטבון מכחישים את המיוחס להם בנוגע למדגם המבודר.
יוני שטבון הצביע | צילום יח"ציוני שטבון הצביע | צילום יח"צ
יוני שטבון הצביע | צילום יח"צ
עוד הורה השופט טל לשטבון לפרסם בעמוד הפייסבוק שלו, ללא דיחוי, כי ה"מדגם" שפורסם אינו אמת, להסיר אותו מכל אמצעי שהוא ולהימנע מלפרסם סקרים ומדגמים עד השעה 22:30.
פיירברג-איכר וסיעתה טענו כי שטבון הפיץ היום, באמצעות מסרונים ובאמצעות אתר אינטרנט, תוצאות סקר בחירות מזויף, שנחזה ממנו כאילו נערך מדגם על ידי משרד הפנים, בשעה 16:00 היום, ולפי תוצאותיו הפער בין פיירברג-איכר לבינו עומד על 1.5 אחוזים בלבד, כאשר יתר המועמדים משתרכים מאחור. ההפצה נעשתה, לטענתן, בניגוד לחוק דרכי תעמולה. השופט טל ציין כי לעתירה צורפו דוגמאות, תמונות מסך ותצהיר לתמיכה בעובדות שבה.
בתשובת שטבון, באמצעות עו"ד אייל יפה, הוא טוען שהסקר לא הופץ על ידיו, וכן טוען טענות רבות נגד שילוט בחירות של פיירברג-איכר. "תשובתו של שטבון לא נתמכה בתצהיר, ולו שלו עצמו, כנדרש לפי הוראות הבחירות", כתב השופט טל, "לא צורפה לה כל אסמכתא, וכפי שאני מבין שטבון תולה זאת בקוצר הזמן להגשת תשובה, ובכך שבא כוחו לא היה מצוי באותה עיר כמוהו, והשיב בדוא"ל לאחר בירור טלפוני בלבד".
מרים פיירברג איכר הגיעה להצביע | צילום: ניר איסקובמרים פיירברג איכר הגיעה להצביע | צילום: ניר איסקוב
מרים פיירברג איכר הגיעה להצביע | צילום: ניר איסקוב
השופט טל קבע כי הוא "דוחה טענות אלה...ככל שבא כוחו של שטבון היה עמוס בעיר אחרת, היה יכול שטבון להשיב בעצמו או באמצעות אחר. מכל מקום, שטבון לא הציג בדל ראיה, שסקר בחירות שהופץ לטובתו הוא, לא הובא על ידיו".
עוד הוסיף השופט טל כי "אין חולק שאתר האינטרנט שהוצג הוא כוזב. משרד הפנים אינו עורך מדגמים במהלך יום הבחירות, ומדגמים כאמור אסורים, הן לפי חוק דרכי תעמולה, הן לפי חוק רשויות מקומיות".
יוני שטבון בהודעה בעמוד הפייסבוק שלויוני שטבון בהודעה בעמוד הפייסבוק שלו
יוני שטבון בהודעה בעמוד הפייסבוק שלו