הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה ביום שני השבוע, את תכנית הבינוי של המלונאות בעיר ימים.
התכנית עסקה למעשה בהגדרות שנגזרות מהתב"ע (תכנית בניין עיר משנות ה-90) שבתוקף, הנוגעות להעמדת המבנים במרחב, קביעת גובהם, שימושים ועוד.
לדברי סגן ראש העיר, אינג' אלי דלל, מי ששימש כיו"ר הוועדה בפועל – "מדובר בתכנית מיטבית הנותנת מענה מקסימלי לצרכי השכונה".
שדרות ניצה - נתניה (צילום: רן אליהו)שדרות ניצה - נתניה (צילום: רן אליהו)
שדרות ניצה - נתניה (צילום: רן אליהו)
(שדרות ניצה - נתניה (צילום: רן אליהו))
עיקרי התכנית שאושרה הם העמדת המבנים בצורת L מה שיאפשר פתיחה של המבנים לכיוון הים בחללים שיווצרו ביניהם וכן הגבלת גובה המבנים ל- 8 קומות בלבד.
כמו כן החליטה הוועדה שלא ינתן היתר למגורים בתחום המלונאות וכי לא ניתן יהיה לרכוש במתחם יחידות נופש, כך שבתי המלון ישווקו כקומפלקסים מלונאים בלבד.
מאליו יובן כי תכנית הבינוי אינה מוסיפה זכויות בנייה על התב"ע המאושרת ולפיכך גם לא משנה את הלחץ התחבורתי במתחם. כמו כן בתכנית הבינוי יש התייחסות למעבר האקולוגי שנדון גם בו"לחוף ותוכנן על פי חוות דעת אקולוגית.
עוד יש לציין כי התכנית נוגעת לכלל המגרשים במתחם, תוך ראייה הוליסטית של התכנון ויצירת שפה ארכיטקטונית אחידה וכן כוללת תכנית פיתוח נופית לשטחים הציבוריים ממערב למלונאות ועד לקו החוף.
"מדובר בהישג בלתי רגיל לתושבי העיר", אמר דלל. "הצלחנו להעביר בוועדה תכנית אופטימלית המאפשרת ניצול זכויות בנייה המוקנות על פי התב"ע שבתוקף ובמקביל - תכנית המבטיחה הנאה של התושבים מהנוף ומהמרחב הציבורי וממזערת כל ניסיון של פגיעה באיכות החיים של התושבים וכן חוסמת כל אופציה לשינוי ייעוד למגורים בעתיד".
יש לזכור כי תושבים בנתניה יצאו בחודשים האחרונים במחאה והפגנות כנגד הפרויקט והם טוענים כי אין לו היתכנות במתכונתו הנוכחית. בנוסף, חוששים המוחים גם בנושאי המעבר האקולוגי, נושאי תחבורה, הנושא הימי, החניות והיבטים נוספים.