הדרים 33 כפר יונה (צילום: מפות גוגל)הדרים 33 כפר יונה (צילום: מפות גוגל)
הדרים 33 כפר יונה (צילום: מפות גוגל)
(הדרים 33 כפר יונה (צילום: מפות גוגל))
לפני מספר חודשים יזמה עיריית כפר יונה ביצוע מדידות תקופתיות לנכסים המצויים בתחומה וזאת על מנת לעדכן את חיובי הארנונה של התושבים.
לרוב, במסגרת מדידות אלו נמצא כי שטח הבתים המחויב בארנונה קטן, ויש לחייב בפועל יותר וכך מיד מוגשת הודעת תיקון וסכום החיוב החודשי גדל.
במקרה של י', תושב כפר יונה, אב לשלושה, המצב היה באופן מפתיע הפוך. באופן נדיר נמצא במדידת ביתו כי הנכס דווקא "הצטמק" לאורך השנים, ובמצב כזה על העירייה להפחית את החיוב החודשי לתשלום.
אכן, עיריית כפר יונה בהגינותה מיהרה לשלוח הודעת תיקון שומה לתושב והודיעה לו כי מאותו מועד והלאה ישלם הוא עבור שטח של כ-174 מ"ר בלבד ולא עבור 196 מ"ר כפי שהיה מחויב עד כה.
הטענה היא כי, העירייה לא השיבה לתושב את הכספים אשר גבתה משך השנים ואף סירבה לעשות כן, התושב פנה בבקשה להשיב את כספו האבוד.
נוכח המצב פנה התושב אל עו"ד אלעד בוסקילה המתמחה בדין המנהלי, וזה הבהיר לו כי על פי דין, לא זו בלבד שעל עיריית כפר יונה להשיב לתושב את כל הסכומים, אשר שילם ביתר אלא עליה אף להוסיף לסכומים אלה תשלומי ריבית והצמדה.
במכתב אשר שיגר עורך הדין אל מנהל מחלקת הגבייה בעיריית כפר יונה, מר ניצן מזרחי עם העתק אל ראש העיר, מר אפריים דרעי, טען עו"ד בוסקילה כי "טוב לו עיריית כפר יונה אשר הודתה זה מכבר בטעותה הייתה מציעה מיוזמתה היא להשיב את כספי הארנונה אשר העשירו את קופתה בניגוד לדין, וזאת על חשבון אותו תושב מסכן".
עו"ד אלעד בוסקילה (צילום: פרטי)עו"ד אלעד בוסקילה (צילום: פרטי)
עו"ד אלעד בוסקילה (צילום: פרטי)
(עו"ד אלעד בוסקילה (צילום: פרטי))
עו"ד בוסקילה, ציין כי הוא מאמין שעיריית כפר יונה תיעתר לדרישתו ותמנע מלהגיע לערכאות משפטיות: "שכן הפסיקה במקרים כגון דא הינה חד משמעית ואיננה משתמעת לשתי פנים - במצב בו אין מחלוקת כי אדם שילם ארנונה בשיעורים גבוהים מהדרוש, על הרשות להשיב לאותו אדם את כספו באופן מיידי וללא התדיינות".
מעיריית כפר יונה נמסר: " התושב שלח לרשות מכתב באמצעות עורך דינו, לפני מספר ימים (22.5.18) בלבד. הנושא נבדק כעת לבקשת התושב ומטופל ע"י הגורמים המקצועיים בעירייה".