- שבעה מתוך 16 עסקים הפועלים כיום בקניון נעימי בשכונת קריית השרון בנתניה, בלי שהמבנה קיבל טופס 4 כמתחייב, יוכלו להמשיך לפעול במשך חצי שנה.
לאחר מכן, יחול עליהם צו שיפוטי להפסקת שימוש ולסגירה. כך פסק בסוף החודש שעבר בית המשפט לעניינים מקומיים בנתניה.
בכך אישר בית המשפט הסכמות שהושגו בהמלצתו, בין הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נתניה לבין שישה מהעסקים, הממוקמים בקומת הקרקע. בית המשפט צירף להסדר עסק שביעי, הנמצא בקומה הראשונה, למרות התנגדות הוועדה המקומית.
השבעה החלו לפעול טרם מועד הדיון הקודם בבית המשפט, ב-22 במרץ, אז הוצא, לבקשת הוועדה המקומית, צו הפסקת שימוש וסגירה לקניון כולו. באותו הדיון הוחלט להתחשב בבעלי העסקים, חרף העובדה שפתחו את העסקים מתוך ידיעה שלקניון אין טופס 4.
ההסדר עמם הושג בכפוף לכך, שכל עסק ימציא תוך 60 יום אישור מטעם הרשות הארצית לכיבוי והצלה.
מנגד, תשעה עסקים אחרים, אשר שמונה מהם מצויים מעל קומת הקרקע, חויבו, כאמור, להיסגר תוך "תקופת התארגנות" של 60 יום, בכפוף להמצאת אישור יועץ בטיחות תוך 48 שעות.
נוסף על כך, נדרשו התשעה להפקיד ערבויות בסכומים הנעים בין 10,000 ל-60 אלף שקלים, כדי להבטיח כי יפסיקו לפעול במועד שנקבע.
בחודש פברואר השנה הגישה הוועדה המקומית לבית המשפט בקשה למתן צו הפסקה שיפוטי נגד חברת מגדלי נעימי, נגד מנהלה, מיקי נעימי - בעלי הקניון, ונגד שלושה בעלי עסקים שפעלו אז בתחומו, עד קבלת טופס 4 למבנה.
מהבקשה עולה, כי במהלך השנים 2016-2015, הקימה מגדלי נעימי שתי קומות מרתף בלי היתר. הוועדה המקומית הגישה נגד החברה, נגד מנהלה, נגד האדריכל ונגד מהנדס הקניון כתב אישום, בחודש ינואר 2017, בגין "ביצוע עבודות ושימוש במקרקעין ללא היתר" ובגין "אי קיום צו הפסקה", שהוצא לנוכח המשך העבודות.
מפאת העיכוב הממושך באיכלוס הקניון, ספגו בעלי העסקים ששכרו שטחים במקום הפסדים כספיים, וכמה מהם החליטו לפתוח את העסקים שבבעלותם בלי טופס 4.
ואכן, בביקורות מפקח בנייה בחודשים מאי ואוגוסט 2017, נמצא, כי אוכלסה הקומה השלישית בקניון, בחלקה, וכי בעלי עסקים משתמשים בה כמשרדים, בלי שניתן טופס 4. בעקבות כך, הגישה הוועדה המקומית כתב אישום מתוקן.
למרות זאת, בספטמבר אישרה הוועדה המקומית בדיעבד תוכנית בינוי חדשה לקניון, הכוללת את שתי קומות המרתף שנבנו בלי היתר.
על פי ההחלטה, למגדלי נעימי יותר להגיש בקשה להיתר בניה בהתאם לתוכנית החדשה, אלא שרק לאחרונה הגישה החברה בקשה כזו, שטרם נדונה בוועדה. בינתיים, בביקורת מינואר השנה, נמצא כי אוכלסו חלקים נוספים בבניין על ידי עסקים, בלי שניתן טופס 4.
מעיריית נתניה נמסר: "מועד כניסתו לתוקף של צו הפסקת שימוש וסגירה לעסקים, שכבר נפתחו בקומת הקרקע, נדחה בשישה חודשים, בהמלצת בית המשפט. זאת בהתאם לבקשה חדשה להיתר, שהוגשה לוועדה המקומית, וכן לנוכח אישור בטיחות אש לשטחים המאוכלסים שהוצג בבית המשפט".