נתניה (צילום: איתמר רותם)נתניה (צילום: איתמר רותם)
נתניה (צילום: איתמר רותם)
(נתניה (צילום: איתמר רותם))
צעדים נוספים של השרים כחלון וגלנט, בפתרון נושא הדיור הציבורי. בנוסף להערכה כי עד סוף הקדנציה הנוכחית בסוף שנת 2019 כי ייבנו בסך 4 השנים האחרונות כ-6000 דירות לדיור הציבורי, לעומת מספרים קטנים הרבה יותר בקדנציות הקודמות, נודע כי משרדי האוצר והשיכון רוכשים דירות על מנת להגדיל את המכסה של הדיור הציבורי ולספק את הביקושים שנזנחו בשנים האחרונות.
כמו כן, אישרה הממשלה פה אחד את הצעתו של שר האוצר כחלון, לפיה לראשונה דירות המועברות מהאפוטרופוס הכללי, במקרים של פטירה של עריריים לדוגמא, יוקצו לטובת זכאי הדיור הציבורי.
שר האוצר משה כחלון: "מדובר בבשורה של ממש עבור משפחות רבות שמחכות יותר מדי שנים לקורת גג במסגרת הדיור הציבורי. המהלכים שהובלנו בשנים האחרונות הביאו הלכה למעשה להגדלת מלאי הדירות, קיצור דרמטי של זמן ההמתנה הנדרש לדירה וצמצום תור הממתינים. הדאגה לזכאי הדיור הציבורי היא חלק בלתי נפרד מהמאבק הצודק לצמצום הפערים החברתיים בישראל"
על פי לשון ההחלטה החשב הכללי במשרד האוצר יגבש המלצות לשימוש בדירות שיועברו לקניין המדינה, בהתאם להוראות חוק האפוטרופוס הכללי.
הנכסים האמורים ירשמו על שם המדינה ויועברו לניהולה של חטיבת הנכסים, רכש ולוגיסטיקה בחשב הכללי. ההמלצות תוגשנה לשר האוצר תוך 90 יום.
החשב הכללי יבחן את ההיבטים המקצועיים והמשפטיים של הנושאים הבאים:
1.התאמת הדירות לצרכי הדיור הציבורי, וזאת בהתחשב בין היתר בשווי הדירות, בשימוש הנוכחי שלהן, ובזכויות שקיימות לגביהן לדיירים נוכחיים ולצדדים שלישיים;
2.המחוייבות החלה על המדינה, ככל שחלה כזו, כלפי "מעוניין" בנכס עזוב כהגדרתו בחוק האפוטרופוס הכללי, באופן שזכויותיו של "מעוניין" כאמור לא תיפגענה מהעברת הדירה לדיור הציבורי.
3.ייעוד הדירות האמורות להשכרה לזכאי הדיור הציבורי, באופן שייתן מענה לממתינים לדיור ציבורי.