הוועדה המקומית לתכנון ובנייה המליצה לוועדה המחוזית על תכנית המתאר להתחדשות עירונית בשכונת קריית נורדאו. מדובר בצעד נוסף וחשוב בקידום ההתחדשות באחת מן השכונות הוותיקות בעיר. "לראשונה, אנו מגישים לוועדה המחוזית תכנית מתאר כוללת, שבה נלקחו בחשבון צורכי התושבים בשכונה, לרבות מגורים, מסחר ותעסוקה, תשתיות קהילה ותחבורה ועוד", אומרת ראש העירייה, מרים פיירברג-איכר.
קרית נורדאו. הדמיהקרית נורדאו. הדמיה
קרית נורדאו. הדמיה
(באדיבות - אדר' אירית צרף נתניהו)
"התכנית מאפשרת ראייה רחבה ובתוך כך קובעת כמה יכול המתחם כולו להכיל מבחינת בינוי תוך התייחסות פרטנית לכל אחד מהבניינים בשכונה". יודגש כי עד לאישורה של התכנית, מקדם מנהל ההנדסה תכניות מפורטות התואמות את הוראות התכנית.
שכונת קריית נורדאו, שהוקמה בשנות ה-50, היא אחת מהשכונות הוותיקות והגדולות בנתניה. השכונה נהנית מיתרונות בולטים ובהם קרבה אל הים, נגישות תחבורתית גבוהה וסמיכות אל שמורות טבע ופארקים. כמו כן, גובלת השכונה במתחמי המגורים החדשים של העיר כך שעם תהליכי ההתחדשות שיבוצעו בה, היא צפויה להצטרף לרצף טריטוריאלי אינטגרטיבי ובכך להעניק איכות חיים ואיכות סביבה גבוהים יותר לתושבים המתגוררים בה.
השכונה מכילה כ-5,600 יחידות דיור ואוכלוסייתה מונה כ-20,000 איש. מדובר באוכלוסייה הטרוגנית, אשר כשליש ממנה הם עולי שנות התשעים מאתיופיה ומחבר העמים. התכנית מגבשת תפיסה כוללת לכל השכונה, תוך גיבוש שלד ראשי ודגש על המרחבים הציבוריים, מערכות תנועה לרכב, הולכי רגל ואופניים, שטחים פתוחים, עירוב שימושים ורצף עירוני עם השכונות הגובלות.
מהעירייה נמסר כי התכנית הוצגה לתושבים במספר מפגשי שיתוף ציבור שנערכו ביוזמת העירייה.