הוועדה המקומית שהתכנסה בשבוע שעבר החליטה להוריד מסדר היום את תכנית הבנייה בצפון העיר (1010 א') וזאת מתוך התחשבות במתנגדים לתכנית שביקשו שלא לדון בה בעת הזאת, בשל חשש בריאותי ומתוך הכרה בנסיבות המיוחדות.
מתחם הבננהמתחם הבננה
ממשיכים כמעט כרגיל
(צילום הדמייה: דוברות העיריה)
בישיבה נדונו 12 נושאים, לרבות בקשות להיתרי בנייה, בקשות לשימושים חורגים, תכניות מפורטות נקודתיות וכן תכניות מפורטות כלל עירוניות.
המגמה היא להמשיך ולתפעל את המערכת ההנדסית בסיוע כוח האדם שהותר לצורך כך וכן בכפוף להנחיות משרד הבריאות.
במסמך שהפיץ מנהל ההנדסה בקרב עובדים ומקבלי שירות נכתב כי בהמשך להנחיות משרד הפנים, עבר מנהל ההנדסה לפעילות מצומצמת, אולם תוך שמירה על המשך הרצף התפקודי של אגפי ההנדסה השונים ושל הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
בתוך כך, לא תתקיים קבלת קהל פרונטלית, מסמכים יושארו בעמדת השמירה ולא תתאפשר קליטה של תיקים חדשים. עם זאת, טיפול בבקשות למידע ולהיתרי בנייה הקיימות במערכת ימשיך להתבצע דרך המערכת המקוונת.
כמו כן מופקים היתרי בנייה ונעשה רישום של בתים משותפים, הכל באמצעים מקוונים, מייל וטלפון.
גם הפעילות בתחום ההתחדשות העירונית מתבצעת באופן שוטף במיילים, טלפונים ואפליקציית זום. כך גם בתחום התב"ע (תכניות בניין עיר), תכנון ועיצוב עיר, תשתיות ומבני ציבור.
בנוסף יתקיימו, כמתוכנן ובהתאם להגבלות, התכנסויות של הוועדות השונות, כאשר ההתנגדות להיתרי בנייה יוקראו במהלך הדיון, ואילו מתנגדים ומשיבים לתכניות יוזמנו לדיון בהרכב מצומצם של עד 2 נציגים לכל צד.