גן ילדים. "העירייה פועלת בניגוד לנהלים" | המחשה: Shutterstockגן ילדים. "העירייה פועלת בניגוד לנהלים" | המחשה: Shutterstock
גן ילדים. "העירייה פועלת בניגוד לנהלים" | המחשה: Shutterstock
(גן ילדים. "העירייה פועלת בניגוד לנהלים" | המחשה: Shutterstock)
הסתדרות המורים הכריזה על סכסוך עבודה בעיריית נתניה בנושא ניוד סייעות בעיר, והודיעה כי תשבית ביום רביעי 2/12/19 את כל גני העירייה שבהם עובדות גננות משרד החינוך. ההסתדרות טוענת, כי העירייה ממשיכה לפגוע קשות בתנאי העבודה של הגננות וביכולתן לספק חינוך איכותי לילדי העיר, בכך שאינה דואגת לשיבוץ סייעת שנייה בגני ילדים שבהם לומדים ילדים בגיל שלוש-ארבע.
"למרות פניות רבות שהעירייה קיבלה בנושא, בכתב ובעל פה, ולמרות התקן שמחייב הפעלת גן בהרכב של גננת ושתי סייעות, שבעבורו העירייה מקבלת תקציב ממשרד הפנים, העירייה ממשיכה להתעלם מההנחיות הנ"ל ופועלת בניגוד לנהלים", טוענים בהסתדרות המורים.
הם מוסיפים, כי העירייה אינה שולחת סייעת מחליפה לסייעת שנעדרת, מוציאה סייעת מגן אחד ומעבירה אותה לגן אחר, ואף לעיתים נמנעת מהצבת סייעת שנייה מראש, כך שהגן נותר לפעול בתקן חסר.
יו"ר המחלקה לגננות בהסתדרות המורים, ענת דדון: "לא ייתכן שרק שני מבוגרים ישגיחו על גן שבו יש יותר מ-30 ילדים. די שילד אחד יהיה זקוק להחלפה, והמבוגר השני בגן נותר לבדו לטפל בעשרות ילדים. משרד החינוך אינו פועל להגנת הזכויות של הגננות המועסקות אצלו, אינו מתערב בנושא, ומפקיר את הגננות ואת הילדים לבד במערכה. אנחנו לא ניתן לכך יד".
מהעירייה נמסר: "העירייה מאיישת בפועל גני ילדים לגילאי 4-3, בשתי סייעות וגננות קבועות בכל הגנים שבהם 27 ילדים ויותר, וזאת מעבר לתקן שבתקצוב משרד החינוך, המוגבל לגנים בהיקף של 30 ילדים ויותר בלבד. בניגוד לנטען, עיריית נתניה מעולם לא ניידה סייעת שנייה לגן שחסרה בו סייעת בודדת. במקרים חריגים שבהם נעדרות סייעות בהיקפים גדולים ולא צפויים, כגון בשבוע שעבר, שבו נעדרו בבת אחת בלי הכנה מוקדמת 28 סייעות, נאלצה העירייה לתת עדיפות למילוי מקום בגנים שבהם נעדרה סייעת יחידה, אשר בלעדיה לא ניתן היה לפתוח את הגן כלל".
על פי העירייה, היא מקיימת חמ"ל קבוע מדי בוקר, לצורך התמודדות עם מאות סייעות וגננות ב-400 גנים, אשר מודיעות על היעדרותן זמן קצר לפני פתיחת שנת הלימודים. "לצערה של העירייה, לא תמיד עולה בידה בהתראה קצרה כזאת, למלא את כל החוסרים בעובדות ראויות מתאימות וזמינות, בשכר ובתנאים שאין לעירייה האפשרות החוקית להוסיף עליהם או לשפרם", נמסר.