הפרסום שהפיצו ההוריםהפרסום שהפיצו ההורים
הפרסום שהפיצו ההורים
(הפרסום שהפיצו ההורים)
עם פתיחת השנה הודיעו חברי הפורום החילוני בנתניה על כוונתם להגביר את הפעילות נגד מה שהם מכנים 'הדתה' במערכת החינוך העירונית, וקראו להורים לדווח להם על כל חשש לפעילות שכזו.
במהלך שנת הלימודים האחרונה הביעו מספר הורים השייכים לפורום החילוני ולארגון תרעומת על כניסה של מאפיינים דתיים למערכת החינוך העירונית, למשל ביקורים חוזקים ונשנים של אנשי חב"ד או בנות שירות לאומי שמגיעות מעמותות כגון 'מרכז תכלת לזהות יהודית'.
בעיר רמת גן יצא לאחרונה נוהל עירוני לכניסה ומעורבות גופים חיצוניים למוסדות חינוך, והפעילים בנתניה פועלים על מנת לקדם נוהל שכזה גם בנתניה.
המסמך ברמת גן כולל בין היתר את הסעיפים הבאים:
הכנסה של גופים חיצוניים למוסדות החינוך, לכיתות הלימוד ולגני הילדים - צריכה להיות ברירת מחדל וזאת על מנת שהחינוך בכלל והחינוך הערכי בפרט יעשה על ידי סגל ההוראה שהוכשר לכך.
מעורבות גוף חיצוני בחינוך צריכה להיות מנומקת, עם הבהרה מדוע לא ניתן היה לעסוק בנושא באופן הזה במסגרת הגן / בית-הספר והצוות החינוכי שלו.
קיום פעילות בה מעורב גוף חיצוני יותנה בנוכחות של נציג המוסד החינוכי - גננ/ת, מורה או מנהל/ת.
יש לפרט בנוגע לטיב הפעילות, עלותה ומקור המימון, הנושאים בהן עוסקת התוכנית והיותה כזו שאין בה כפילות מיותרת וחזרה על הקיים דרך משרד החינוך. כמו גם, מיהו הגוף המפעיל והרציונל המנחה אותו? לבחון הכשרתם המקצועית והפדגוגית של המפעילים והתאמת התכנית לגיל הילדים.
על התכנית להיכלל בתכנית העבודה השנתית של המוסד החינוכי המאושרת על ידי המפקחת על המוסד.
בנתניה, כאמור, חברי 'נתניה של כולם' בשיתוף עם חברי הפורום החילוני מנסים לקדם נוהל דומה, "אנחנו פועלים מול העירייה על מנת להוציא נוהל מסודר לכניסת גופים חיצוניים בדומה לנוהל ברמת גן", אומר ויקטור בר, מעמותת נתניה של כולם, "כמו כן, הורים שנתקלו בהדתה, יכולים לפנות ל'נתניה של כולם' בנוסף לפורום החילוני לשם ייעוץ ועזרה בטיפול המקומי בנתניה. חשוב שהורים בנתניה שנתקלים בהדתה, שידעו שיש להם כתובת בנתניה, אנחנו נשתדל לעזור לכל פונה, נשים דגש על כך שלא תתבצע כניסת גופים חיצוניים לבתי הספר ולגנים מבלי שההורים יודעו על כך מראש".
תגובת עיריית נתניה:
"מינהל החינוך בנתניה אינו רואה במוסד החינוכי מסגרת המנותקת מן העולם סביב, במיוחד לאור העובדה כי העולם רחב, הידע ומקורות המידע הם רבים ונגישים ומצויים גם מחוץ למוסדות החינוך ופעמים הניסיון והידע של אנשים מחוץ למערכת החינוך יכולים להעשיר, להעצים ולהרחיב את עולמו של התלמיד.
כך במקרה של "שיעור אחר", במהלכו אנשי הייטק, חברות סטארטאפ, פירמות עורכי דין ורואי חשבון לוקחים חלק בתכנית התנדבותית אשר נועדה לאפשר לתלמידים להיחשף למנעד רחב יותר של תעסוקות ולחלום חלומות או פרוייקט שמופעל בשיתוף פעולה עם עמותת יוניסטרים, שבמסגרתו בני נוער מקימים ומנהלים חברת סטארטאפ, רוכשים ידע מקצועי וכלים מעשיים מעולם העסקים והיזמות, כאשר את בני הנוער מלווים בהתנדבות אלפי אנשי עסקים בכירים.
האם כדאי לוותר על ניסיונם של אנשי הייטק ואנשי תעשיה? האם נוותר על הידע המצוי אצל אנשים שונים מהאקדמיה? האם נפסיק לקיים פעילויות העשרה בתחומי דעת שונים, בתחומי התרבות והספורט ?
יש לציין כי עיריית נתניה זכתה השנה לאישור גף ניסוי במשרד החינוך לבניית בית ספר שלצידו יבנה מלכתחילה מתחם היברידי ניטראלי בו יפגשו תלמידים עם גורמים מקצועיים חוץ בית ספריים רק כדי לפתוח אותם לעולם החיצון ולידע והניסיון הקיים מחוץ לכותלי בית הספר.
מכל מקום - מינהל החינוך מעצים באופן שוטף את סגלי ההוראה במוסדות החינוך, שכן הם אלה המהווים בסיס ללמידה ובמקביל – מקפיד לאפשר כניסה של גורמים חיצוניים רק בפיקוח ולא להפר את האיזון בין הלמידה הנעשית על ידי צוותי ההוראה הקבועים לבין תכניות חיצוניות. כמו כן נבחרות התכניות מתוך מאגר תכניות ההעשרה של משרד החינוך".