בית ספר נתיב נתניה. צילום: יוגב עמרניבית ספר נתיב נתניה. צילום: יוגב עמרני
בית ספר נתיב נתניה. צילום: יוגב עמרני
(בית ספר נתיב נתניה. צילום: יוגב עמרני)
24 הורים לתלמידי חינוך מיוחד בכיתות א'-ט', הלומדים בבית הספר לחינוך מיוחד נתיב בהרצליה, התבשרו כי גם בשנת הלימודים הנוכחית ילדיהם יחויבו להיות מלוּוִים בדרכם להסעה, ובדרכם חזרה ממנה. כך קבע משרד החינוך. זאת, בניגוד לדרישת ההורים, שטוענים כי הדרישה היא מעמסה גדולה עליהם. ההורים, תושבי נתניה, טוענים שהקדישו זמן וסכומי כסף גדולים להמצאת מסמכים חתומים על ידי עורך דין המוכיחים, כי לילדיהם אכן אין מניעה לעלות להסעות בעצמם, אך לשווא.
בית הספר נתיב שייך לחינוך המיוחד, וכולל כ-80 תלמידים מאזור השרון והמרכז. עד חודש נובמבר שעבר, הגיעו התלמידים לבית הספר בהסעות, שאספו אותם והחזירו אותם עד פתח הבית, שאליהן עלו בעצמם, דבר שהתאפשר בזכות היותם בעלי אינטליגנציה תקינה (תנאי סף לקבלה לבית הספר).
בחודש דצמבר שעבר קיבלו הורי התלמידים מנתניה הודעה בעל-פה ממחלקת ההיסעים בעירייה, שעל-פיה, תלמידים בחינוך המיוחד מכל סוגיו ילוּוּ על ידי מבוגר עד פתח ההסעה, ויתקבלו על-ידיו כשהם חוזרים ממנה, בסביבות השעה 14:00. "הורים איבדו מקומות עבודה או נאלצו לספוג עלויות של בייביסיטר. גם תחושת הביטחון העצמי של הילדים האלה נפגעה בעקבות הנוהל החדש. הילד שלי, בן ה-12, לא הבין למה התחלתי לחכות לו בחוץ, ושאל אותי לא פעם בעלבון 'אימא, מה, אני לא יכול לבד?'", אומרת אם לתלמיד בנתיב.
האם מספרת, כי על פי ההנחיות שקיבלו ממחלקת ההיסעים בעירייה, הורים שהיו מעוניינים שילדיהם יחרגו מהנוהל החדש ויעלו להסעה באופן עצמאי, התבקשו לחתום על הצהרה, שעל-פיה הם מקבלים עליהם את האחריות המלאה לעניין, אלא שהחתימה של ההורים לא הספיקה. כדי שבקשה כזאת תאושר, היה צורך גם בחתימה של מפקחת על החינוך המיוחד במחוז. ההורים פנו אז לעיריית נתניה, כדי למסור את טופס ההצהרה לחתימת המפקחות, ושם נאמר להם, שעליהם להגיש את הטפסים מחדש, חתומים על ידי עורך דין.
לאחר שהגיעו בשנית להגיש את הטפסים, מספרים ההורים כי בעירייה לא רצו לקבל אותם מהם. "מבירורים שעשיתי אז, הבנתי כי המפקחות בכל הארץ התלוננו באופן גורף, שהן לא מוכנות לקחת אחריות, ואני יכולה להבין גם אותן, אך אנחנו התעקשנו עד שהעירייה הסכימה לקבל את הטפסים", אומרת אם לילד בחינוך המיוחד.
לבסוף נמסרו הטפסים לעירייה בחודש ינואר, אך לפני כמה שבועות נאמר להם, כי נוהל משרד החינוך, שנקבע בפברואר שעבר, קובע שלא יהיו חריגות בנושא ולכן הטפסים שהוגשו כלל לא נבחנו. "מדוע לא עידכנו אותנו מפברואר ועד עכשיו?" שואלת האם. "הוצאנו סכומי כסף רבים, ביזבזנו זמן וקיווינו באמת שהעניין יסתדר. העירייה אומרת שיש פתרונות, שהילדים יכולים להשתלב בצהרונים בעיר, ולחזור הביתה רק אחר הצהריים כשההורים חוזרים מהעבודה. אבל הצהרונים האלה לא מותאמים להם ולמגבלות שלהם. שוב, גם השנה, כל הנטל נופל עלינו, ההורים".
מהעירייה נמסר: "מחלקת ההיסעים העירונית פועלת בנושא על פי ההנחיות של וועדת ההסעות המרכזית של משרד החינוך, המחייבות נוכחות של הורה או מבוגר מטעמו בבוקר עם עלייתו להסעה וקליטתו בחזור מהמוסד הלימודי. רק תלמיד מוסע אשר אינו זכאי לליווי יכול לעלות ולרדת מההסעה ללא ליווי מבוגר. באשר לצהרונים יודגש כי עירית נתניה והעמותה לילדים בסיכון, מפעילה צהרונים לילדי החינוך המיוחד בהתאם לצרכי הילדים. במידה ויש היענות הורים המתגבשים לידי קבוצה מינימלית של כ- 10 הורים המעוניינים בצהרון, בהחלט ניתן לפתוח צהרון".
ממשרד החינוך נמסר: "המשרד פרסם הנחיה בדבר הורדת תלמיד מרכב הסעה לרשויות לפני כחצי שנה. ההנחיה תפורסם בחוזר מנכ"ל שיפורסם בזמן הקרוב. במסגרת ההנחיה, רק תלמיד עם מוגבלות קלה שאינו זכאי ללווי, יכול לשוב לבדו לביתו וזאת בהסתמך על הצהרת הורים הלוקחת אחריות על כל אירוע שיתרחש. עם זאת תלמידים בעלי מוגבלויות מורכבות שזכאים לליווי, מחויבים בלווי הורים".