מועצת לב השרון החליטה לסגור, החל משנת הלימודים שנפתחה השבוע, את אחד משני הגנים הפועלים במושב עזריאל זה 20 שנה. המועצה איחדה את הילדים ביישוב לגן אחד בלבד. ההודעה על הסגירה נמסרה להורים על ידי המועצה, לפני חודשים מספר, כשהנימוק שניתן להחלטה היה, שמספר הילדים הרשומים לגנים ביישוב, העומד על פחות מ-36, אינו מאפשר קיומם של שני גנים.
ההורים טוענים, כי ביישובים אחרים במועצה, שבהם מספר הילדים הרשומים נמוך מאשר בעזריאל, פועלים שני גנים, זועמים על ההחלטה ומתכננים להגיש עתירה מינהלית נגד המועצה.
הגן בעזריאל. "לא הגיוני לשבץ באותו הגן בני שנתיים עם בני חמש" | צילום פרטיהגן בעזריאל. "לא הגיוני לשבץ באותו הגן בני שנתיים עם בני חמש" | צילום פרטי
הגן בעזריאל. "לא הגיוני לשבץ באותו הגן בני שנתיים עם בני חמש" | צילום פרטי
(הגן בעזריאל. "לא הגיוני לשבץ באותו הגן בני שנתיים עם בני חמש" | צילום פרטי)
בגן אחד למדו ילדים גילאי שנתיים-שלוש, ובגן האחר למדו ילדים גילאי ארבע-חמש. בכל אחד מהגנים היו פחות מ-20 ילדים. "33 תלמידים בגן אחד זה דבר שאין לו תקדים באף יישוב במועצה. מדובר בכמות של כמעט פי שניים מהתלמידים שהגן הכיל עד עכשיו", אומרת בזעם אחת האימהות ביישוב. "מה גם שלא הגיוני, מבחינה התפתחותית, לשבץ באותו הגן ילדים בני שנתיים עם ילדים בני חמש".
לטענת ההורים, ביישובים אחרים במועצה פועלים שני גנים, אף שמספר הרשומים אליהם נמוך מבעזריאל. "מדובר כאן פשוט בניצול של המועצה את העובדה שביישוב שלנו יש אוכלוסייה מבוגרת וחלשה יחסית, לעומת האוכלוסייה ביישובים אחרים במועצה", אומרת האם.
עוד מסבירים ההורים, כי ארבעה מהתלמידים הרשומים לגנים בעזריאל הם תושבי מושבים אחרים במועצה, שהוריהם בוחרים לרשום אותם לגנים בעזריאל, כי הם רוצים שיתחנכו בחינוך דתי, שאותו מעניקים הגנים במושב. "כשהצגנו את הטענה הזאת בפני המועצה, נאמר לנו שילדים שאינם מתגוררים בעזריאל לא יקבלו השנה אישור ללמוד במושב. זאת, כדי לרווח את הצפיפות שתיווצר בגן, אך משיחות שלנו עם הורים תושבי חוץ עולה, כי לא נתקלו מצד המועצה בכל מניעה לרשום את ילדיהם לגן בעזריאל".
ההורים מעלים עוד טענה, שעל-פיה, המועצה סוגרת את הגן כדי להשתמש במבנה שלו לצרכים אחרים.
הורי הגן תיכננו שלא לפתוח את שנת הלימודים כסדרה, ולהשבית את הלימודים בגן החל מ-1 בספטמבר, אך מאחר שאינם יכולים להפסיד ימי עבודה ולהישאר עם ילדיהם בבית, החליטו לשלוח את הילדים לגן. הם מדגישים, כי אינם מתכוונים לוותר, וכי בימים אלה הם עובדים על הגשת עתירה מינהלית כנגד מועצת לב השרון.
מהמועצה נמסר: "המועצה פעלה להקמת שני גני ילדים חדשים ביישוב עזריאל, במטרה לאכלסם ולתת מענה לילדי היישוב. לקראת פתיחת שנת הלימודים נרשמו 33 ילדים במושב עזריאל. על פי תקני משרד החינוך, ניתן לפתוח גן שני החל מהילד ה-36. מחלקת גני הילדים והפיקוח קיימו ועדה, שבחנה אפשרות לשיבוץ של שלושה ילדים מיישוב סמוך, וזאת כדי לאפשר פתיחת גן שני ביישוב עזריאל, אך משרד החינוך לא אישר זאת.
"לפיכך, מספר הילדים במושב עזריאל אינו מאפשר פתיחת שני גני ילדים על פי התקנים, אלא אחד בלבד. חרף האמור לעיל, המועצה פנתה למדור התקן במשרד החינוך, בבקשה כי ייפתחו שני גני ילדים במושב, אך משרד החינוך ענה בשלילה.
"נעשו גם מאמצים מצד מנהלת מחלקת גני הילדים ומפקחת משרד החינוך לסייע בפתיחת גן נוסף בעזריאל, אך ללא הועיל. לטענת ההורים, כי המועצה מעוניינת במבנה לצרכיה, אין בסיס. המועצה אינה מתכוונת להשתמש במבנה לצרכים אחרים. עם זאת יודגש, כי למועצה הסמכות להשתמש במבנה, אם יתפנה, על פי שיקול דעתה".