לאחר שביתה של יומיים במהלכם לא שלחו הורי גן יסמין בקריית השרון בנתניה את ילדיהם לגן והפגינו מול מינהל החינוך בעירייה, נענתה העירייה לדרישתם והוחלט כי כל צוות הגן יוחלף, גם הגננת וגם הסייעות. ביום שלישי השבוע הגיעו כל הילדים לגן ושנת הלימודים נפתחה עבורם.
במהלך שנת הלימודים הקודמת התגלע סכסוך בין הגננת לבין הסייעות, ושני הצדדים השמיעו באוזני ההורים האשמות הדדיות בעניין כשלים בטיפול בילדיהם. ההורים פנו אל מינהל החינוך, בבקשה לבדוק את העניין. הגננת עזבה את הגן לצמיתות, ואילו הסייעות התבקשו לא להגיע לגן עד תאריך 4 בספטמבר. ההורים הבהיו כי לא יחזירו את ילדיהם לגן, עד אשר יקבלו ממינהל החינוך העירוני התחייבות שעל-פיה, הסייעות, שההורים איבדו את האמון בהן, לא יוחזרו לגן עם תום תקופת ההרחקה, ובמקומן יגיע צוות חדש וקבוע.
הורי הגן. רשמו הישג | צילום פרטי הורי הגן. רשמו הישג | צילום פרטי
הורי הגן. רשמו הישג | צילום פרטי
(הורי הגן. רשמו הישג | צילום פרטי )
ההורים אומרים שלאורך שנת הלימודים הקודמת הם חשו באווירה לא נעימה בין הגננת לסייעות. בד בבד, חלק מההורים מדווחים שהחלו לשים לב לשינויים לרעה בהתנהגות של ילדיהם, שהתבטאו בבכי רב ובחוסר רצון ללכת לגן.
כאשר המאבק בין הגננת לסייעות החריף, לקראת חודש יוני האחרון, פנה כל אחד מהצדדים, בו-זמנית, אל ההורים, שאליהם חש מקורב יותר, והעלה האשמות כנגד הצד האחר. הסייעות טענו בפני חלק מההורים, כי הגננת מתרשלת בתפקידה, והגננת, מצדה, טענה בפני הורים אחרים כי הסייעות הן אלה שמתרשלות. שנת הלימודים אמנם כבר הייתה קרובה לסיום בשלב הזה, אך ההורים פנו אל מינהל החינוך בבקשה לברר את העניין. מינהל החינוך, בתגובה, קיים ישיבת גישור בין חברות הצוות, בלי נוכחות ההורים. מאוחר יותר נאמר להורים, כי בישיבה הוחלט שהגננת תעזוב את הגן.
לאחר מכן, ההורים פנו אל מינהל החינוך בדרישה, כי גם הסייעות יעזבו את הגן לצמיתות, וכי יובא צוות קבוע חדש לגמרי. "הסברנו למינהל החינוך שאין לנו אמון בצוות הזה, לא בגננת ולא בסייעות", אומר אחד ההורים. "מינהל החינוך, בתגובה, טען שבלתי אפשרי להרחיק את הסייעות, שכן הן מגובות על ידי ועד העובדים שלהן, והוא ישבית את כלל הגנים בעיר אם זה יקרה. לצוות יש גיבוי, אז למה לילדים שלנו אין?
כאמור, לאחר ההשבתה בת היומים הוחלט שגם הסייעות יוחלפו בגן.
מהעירייה נמסר: "בגן שובץ צוות חדש של גננת ושתי סייעות. יודגש כי הילדים חזרו לגן ואנו מאחלים להם הצלחה ושנה טובה".