מי שהיה בטוח שבגלל שהבחירות לרשויות מקומיות הסתיימו כבר לפני למעלה מחצי שנה, אז חברי המועצה יחזרו לרוגע ולנועם הליכות - התבדה בישיבת המועצה האחרונה בנתניה.
במוקד: חבר המועצה יוני שטבון מול ראש העיר מרים פיירברג איכר, על רקע מה מותר ומה אסור להגיד בישיבת מועצה. הדברים התפתחו לויכוח קולני שבמהלכו אף כיבתה ראש העיר את המיקרופון לשטבון, שלא יכול היה להמשיך לדבר.
יוני שטבון (צילום: אסף פרידמן)יוני שטבון (צילום: אסף פרידמן)
יוני שטבון (צילום: אסף פרידמן)
(יוני שטבון (צילום: אסף פרידמן))
התלהטות היצרים החלה לאחר דוח ראש העיר בנושאים שונים והשיח אודות המצב בחופי הים בנתניה. מיד לאחר מכן, ביקש שטבון את רשות הדיבור ואמר: "הרבה דברים לא קשורים לאירועים חיצוניים ומעמדים טקסיים, אני רוצה לפנות לידידי בקואליציה ובאופוזיציה. בבחירות האחרונות נבחרו חברי מועצה חדשים וותיקים ששמו את הסוגיה של היושרה מול העיניים. אי אפשר להתעלם מכך שב-5 החודשים האחרונים קרו דברים שאי אפשר שלא להתייחס אליהם".
בשלב זה הגיע שטבון לנקודה וטען כי על חברי מועצה הופעל לחץ לשנות את דעתם בנושא פרויקט קורל וטען כי "הכשירו את השרץ". בתגובה, כיבתה פיירברג-איכר את המיקרופון לשטבון והוא למעשה לא נשמע יותר בצורה ברורה.
מרים פיירברג-איכר (צילום: עידו ארז)מרים פיירברג-איכר (צילום: עידו ארז)
מרים פיירברג-איכר (צילום: עידו ארז)
(מרים פיירברג-איכר (צילום: עידו ארז))
ישיבות המועצה בנתניה השתדרגו בשנים האחרונות ולכל חבר מועצה ישנו מסך מחשב באמצעותו הוא מצביע בהצבעות השונות וכן מיקרופון בו דבריו מושמעים ברמקולים בצורה ברורה. במידת רצון של מנהל הישיבה, הוא יכול לכבות את המיקרופון לכל חבר מועצה שיחפוץ. כך כאמור קרה עם שטבון.
פיירברג-איכר הגיבה לשטבון מיד לאחר מכן ואמרה: "אמרת שאתה הולך להתייחס לדברים שלי. אתה לא יכול להתייחס אלא על דברים שכבר עלו כאן בדוח ראש העיר. החוק מאפשר לך להעלות הצעה לסדר, לשאול שאילתא וכדומה. אני לא אתן לך לדבר לא על זה ולא על שום דבר אחר שלא עלה כאן".
שטבון פנה ליועצת המשפטית לעירייה ותהה על העניין. היועצת המשפטית ענתה לו כי הוא יכול לדבר רק על הדברים שעלו בדוח.
שטבון: "זה שאת נבהלת זה לא אומר שאני לא יכול לדבר. התייחסתי לדוח ואמרתי שמתעסקים בדברים חיצוניים במקום בדברים מהותיים".
בשלב הזה החלו חברי מועצה נוספים להעיר לשטבון ולהגיד לו להקשיב לכללי הישיבה. "אתה לא תחלק לנו ציונים, אנחנו לא באסיפת הורים", אמרו לו. כעבור מספר שניות שוב כובה המיקרופון של שטבון שלא הצליח להשלים את דבריו.