ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג-איכר, פיטרה ביום שלישי לאלתר את חיים פרידריך, חבר מועצת העיר לשעבר, מתפקידו כיו"ר איגוד ערים שרון צפוני לתברואה.
פיירברג-איכר מינתה את פרידריך לתפקיד בנובמבר 2017, כחלק מחזרתו לקואליציה העירונית בקדנציה הקודמת, חרף הסכסוך המר ששרר ביניהם במשך שנה וחצי.
 חיים פרידריך (צילום: אסף פרידמן) חיים פרידריך (צילום: אסף פרידמן)
חיים פרידריך (צילום: אסף פרידמן)
( חיים פרידריך (צילום: אסף פרידמן))
את מכתב הפיטורין לפרידריך שלחה ראש העירייה יממה בלבד בטרם אמורה היתה להתכנס ועדת המכרזים של הרשויות החברות באיגוד, כדי לדון באישור הצעת יחיד למכרז שפירסם האיגוד בשנה שעברה, להקמת מפעל הפרדה וטיפול בפסולת ביתית. בעקבות הצעד, בוטלה הישיבה.
מדובר במכרז להקמת מפעל ראשון מסוגו בארץ לטיפול בפסולת עירונית, בעלות כוללת הנאמדת ב-700 מיליון שקלים. על הזוכה לדאוג להקצאת שטח במרחב האיגוד, שלא יפחת מ-40 דונם, וכן לתכנון, להקמה ולתפעול המפעל, שאמור לטפל ב-1,500 טון פסולת ליום לפחות. המפעל עתיד להישאר בידי הזוכה במשך עד 25 שנה, ואז לעבור לחזקת האיגוד.
פיירברג-איכר מינתה את פרידריך לתפקיד בנובמבר 2017, כחלק מחזרתו לקואליציה העירונית בקדנציה הקודמת, חרף הסכסוך המר ששרר ביניהם במשך שנה וחצי
חברת "צבי כהן אקולוגיה בע"מ" היתה המציעה היחידה למכרז, אף שמסמכיו נרכשו על ידי תשע חברות. את הקרקע למפעל ייעדה החברה לשטח במועצה האזורית עמק חפר, שמצדה לא נתנה את הסכמתה לכך. יועץ מקצועי, המומחה לטיפול בפסולת, שהאיגוד ביקש את חוות דעתו, כתב כי "ההצעה עומדת בכל דרישות הסף של המכרז והוגשו כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים".
גם יועצו המשפטי של האיגוד, עו"ד אבי ללום, כתב חוות דעת, שעל-פיה יוכל "להגן על העמדה שיש לקבל את הצעת המציעה, על אף היותה הצעה יחידה".
בראיון פרישה ממועצת העיר, שנערך עמו ב"ידיעות נתניה" ביולי 2018, אמר פרידריך, שכעת בכוונתו להשקיע את כל מרצו באיגוד, כדי לקדם את פרויקט הקמת המפעל. עוד אמר, כי "אינו מאמין" שפיירברג-איכר תורה על הפסקת עבודתו באיגוד. "אם ראש העירייה חושבת לעשות את זה, היא לא מתנקמת בי, אלא באיגוד", טען.
במכתב הפיטורין הסבירה פיירברג-איכר, כי מינויו של פרידריך לתפקיד נבע מתוקף היותו חבר מועצה, ועם תום כהונתו, "פג למעשה המינוי הנ"ל ואין לו עוד בסיס. בישיבת המועצה הקרובה בכוונתי להעלות לסדר היום מינוי נציג חדש במקומך... בעקבות האמור, הנך מתבקש להפסיק לאלתר את כל פעילותך באיגוד".
עם או בלי קשר להחלטתה, בקדנציה הנוכחית פנו כמה חברי מועצה לראש העירייה, וביקשו לעצמם את התפקיד.
מחיים פרידריך לא התקבלה תגובה עד מועד סגירת הידיעה.