העיר נתניה נמצאת בקבוצת הערים עם ציון כולל בינוני במדדי איכות חיים. כך מדווחת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה החודש.
על פי הנתונים, היא נמצאת במקום הראשון במדד אחוז משקי הבית המוציאים 30% או יותר על דיור. לעומת זאת, במדד אמון במערכת הבריאות ושביעות רצון ממשך ההגעה לעבודה נתניה נמצאת במקום ה-14.
נתניה (צילום: איתמר רותם)נתניה (צילום: איתמר רותם)
נתניה (צילום: איתמר רותם)
ההכנסה הכספית הממוצעת ברוטו למשפחה בישראל הייתה של 21,061 שקל בחודש בשנת 2018. בעיר נתניה נרשמה הכנסה חודשית ממוצעת ברוטו של 19,545 שקלים ב-2018.
במקביל לכך, בתחום ההוצאה הכוללת לתצרוכת עומדת נתניה עם סכום של 15,099 שקלים (גבוה יחסית).
בנתונים נוספים מדוחות הלמ"ס כי מתוך 46 המדדים הזמינים עבור נתניה, ב-21 מדדים מצבה טוב יותר מהממוצע הארצי, וב-25 מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי.
שיעור האבטלה הממושכת בנתניה היא הנמוכה ביותר. אחוז ההרוגים מתוך סך הנפגעים בתאונות דרכים בדרכים עירוניות בנתניה הוא מהנמוכים בהשוואה ליתר הערים הגדולות.
תמותת תינוקות בנתניה היא מהנמוכות בארץ. שביעות הרצון מהתחבורה הציבורית באזור המגורים בנתניה היא מהגבוהות וכך גם שביעות רצון מהפארקים ומשטחים ירוקים בנתניה - כאשר הוא גבוה מהממוצע הארצי.