בישראל של היום ישנם כ-750 אלף עובדים שעתיים, המהווים כרבע מכלל העובדים במשק. למרות שעובדים אלה מרוויחים בדרך כלל שכר של עד 4,000 ש״ח בחודש ועובדים במשרות חלקיות של עד 35 שעות בשבוע, גם להם החוק מבטיח זכויות מינימליות כמו שכר מינימום, הפרשה לקרן פנסיה וימי מחלה וחופשה. אם גם אתם עובדים בשכר שעתי, חשוב שתכירו את כל הזכויות המגיעות לכם ותוודאו שאתם אכן מקבלים אותן.
שכר מינימום ושעות נוספות
עובדים שעתיים המועסקים במתכונת חלקית, במשמרות או פשוט לפי היקף השעות שעבדו בפועל, זכאים כמו כל עובד אחר בישראל לקבל שכר בגובה שכר המינימום לפחות. נכון לשנת 2019 שכר המינימום עומד על 29.12 ש״ח לשעה.
אם אתם עובדים במתכונת שעתית נדרש המעסיק לשלם לכם שכר כל חודש, בדיוק כמו עובד שכיר במשרה מלאה. אך אם עבדתם רק חלק מהחודש, על המעסיק לשלם לכם את השכר לאחר שהסתיימה מחצית החודש בו עבדתם, או בהתאם להסכם קיבוצי אחר שחל עליכם.
חישוב השכר המגיע לכם יעשה ברמה יומית ולאחר מכן ברמה שבועית, כאשר אם עבדתם יותר ממכסת השעות היומית או השבועית שנהוגה במקום העבודה שלכם, תהיו זכאים לתוספת שכר עבור השעות הנוספות בשיעור של 125%-150% מהשכר השעתי הרגיל.
אילוסטרציה. צילום: shutterstockאילוסטרציה. צילום: shutterstock
אילוסטרציה. צילום: shutterstock
הפקדה לקרן פנסיה
מתוך השכר המשולם לכם, על המעסיק להפקיד עבורכם לקרן פנסיה מדי חודש את חלקו בהפקדה בשיעור של 12.5% מהשכר, ואת חלק ההפקדה שעל חשבון העובד בשיעור של 6% לפחות. חובת ההפקדה לפנסיה על פי חוק מתחילה רק לאחר שישה חודשי עבודה אצל אותו מעסיק – אלא אם יש לכם חיסכון פנסיוני קודם.
במקרה כזה בו אכן יש לכם חסכון פנסיוני קיים, על המעסיק להתחיל להפקיד רטרואקטיבית לקרן עבור עבודתכם החל מהיות הראשון, תוך שלושה חודשים לכל היותר. ההפקדה תועבר לקרן פנסיה שבחרתם, או לקרן הפנסיה הנבחרת בהתאם להסדר קרן פנסיה ברירת מחדל של אותו מעסיק.
במידה ואכן יש לכם חיסכון בקרן פנסיה ממעסיק קודם חשוב מאוד ליידע את המעסיק על כך, כדי שיתחיל להפקיד עבורכם לקרן הפנסיה מוקדם יותר.
ימי מחלה, חופשה וחגים
עובד שעתי זכאי ליום וחצי מחלה מדי חודש – בהתאם לכמות הימים שעבד מתוך מכסת ימי העבודה החודשית. כלומר אם עובד עבד 12 ימי עבודה בחודש מסוים במקום עבודה שבו עובדים 6 ימי עבודה בשבוע, הוא יהיה זכאי לימי מחלה בהתאם לשיעור של 12 מתוך 25 ימי עבודה בחודש כפול 1.5 ימי מחלה. כלומר, במקרה זה הוא יהיה זכאי לכ-0.75 ימי מחלה עבור אותו חודש.
באופן דומה גם ימי החופשה שתהיו זכאים להם יחושבו בהתאם למספר ימי העבודה שעבדתם בפועל בשנה החולפת. אם עבדתם מעל 240 ימים, תהיו זכאים למכסת ימי החופשה המלאה בדומה לעובד במשרה מלאה אצל אותו מעסיק. אם הפסדתם ימי עבודה כתוצאה מחג שנפל ביום בו הייתם אמורים לעבוד, תהיו זכאים לתשלום מלא עבור אותו יום עבודה – במידה ועבדתם כבר יותר משלושה חודשים אצל אותו מעסיק. אם עבדתם במהלך חג, תהיו זכאים לתוספת שכר של 50% לשכר השעתי הרגיל שלכם עבור אותו יום, בנוסף ליום מנוחה אחר באותו שבוע.
דמי הבראה ופיצויי פיטורים
בדומה לעובדים שכירים במשרה מלאה, גם עובדים שעתיים זכאים לדמי הבראה שנתיים בהתאם לשיעור ימי העבודה שעבדו בשנה החולפת מתוך המכסה השבועית או החודשית. דמי ההבראה מחושבים בצורה זהה לכל עובד, בהתאם לוותק שצברתם אצל אותו מעסיק. כלומר הן עבור שכירים במשרה מלאה והן עבור עובד שעתי – שיעור ימי ההבראה נגזר משיעור המשרה של העובד מידי חודש.
אחת הבעיות ממנה סובלים עובדים שעתיים היא חוסר יציבות במקום העבודה – גם אם המעסיק מבקש לפטר אתכם, דעו כי מגיעה לכם הודעה מוקדמת של יום אחד עבור כל חודש שעבדתם במהלך השנה הראשונה, הודעה מוקדמת של שבועיים לפחות החל מהשנה השנייה לעבודתכם, או הודעה מוקדמת של שלושה שבועות לפחות במהלך השנה השלישית. החל מהשנה הרביעית ואילך לעבודתכם אצל המעסיק, אתם זכאים להודעה מוקדמת של חודש מלא. אם פוטרתם, תהיו זכאים גם לפיצויי פיטורים בהיקף של שכר של חודש עבודה מלא עבור כל שנת ותק במקום העבודה שלכם, אלא אם פוטרתם מאחת הסיבות הקבועות בחוק שמאפשרות למעסיק שלא לשלם לכם פיצויי פיטורים. פיצויי הפיטורים מחושבים לפי ממוצע השכר שלכם ב-12 החודשים האחרונים והם אמורים להיות מופקדים עבורכם באופן שוטף כחלק מההפקדות לקרן הפנסיה. היקף הפיצויים המדויק לו תהיו זכאים תלוי גם בסוג הסכם העבודה שחתמתם עם המעסיק ואם הוא כולל נספח לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.
על הזכויות המגיעות לעובדים שעתיים תוכלו לקרוא עוד באתר כל זכות, במידת הצורך לפנות לאחד ממוקדי הסיוע כדי לוודא שאתם מקבלים את כל הזכויות שלכם.
*אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח